Reforma … pe româneşte

Altfel.info

Am pornit de la premisa cã actualii guvernanţi n-or fi doar o adunãturã de impostori gureşi, cum se zice şi cum par, ci poate or vrea şi ei sã construiascã ceva, dar nu-i înţeleg eu. Ca sã mã edific, m-am dus la DEX sã vãd ce mama naibii se înţelege în limba românã prin “reformã”, cã asta este toatã ziua în gura lor, de la ãl mai cotrocean şi pân’ la ãl mai bocean, ba chiar şi pân’ la ãl mai ungurean. Mã rog, la ãsta ungurean, eu mi-am imaginat, cu de la mine putere, cã “reforma statului român”, de exemplu, înseamnã sã creeze un nou stat român, de dimensiuni mai mici, dar la ãilalţi ce o însemna!?!

Las deoparte o seamã de explicaţii care apar în DEX la “reformã”, nu de alta dar nu ţin neapãrat sã mã agãţ de cea potrivit cãreia “reformã=scoatere din uz a unui material, a unei unelte etc., în urma degradãrii lor” şi sã trag concluzia cã reforma sistemului sanitar ar însemna chiar scoaterea din uz a sitemului sanitar, deşi cam aşa pare. Nu mã voi opri nici la “a reforma=a scoate o persoanã din evidenţã ca inaptã din punct de vedere medical”, deşi şi asta pare a fi foarte de actualitate dacã ne uitãm atent la consecinţele “reformelor” guvernamentale şi la îndemnurile prezidenţiale. Mã voi opri la definiţia cea mai logicã, adicã aceea care corespunde cel mai bine însuşi cuvântului “reforma”, adicã “re-forma”=a se forma din nou. Si, ajuns aici, i-aş întreba pe guvernanţi dacã, în afarã de a reforma, s-au gândit vreodatã sã şi formeze ceva. Adicã, sã construiascã ceva, nu doar sã schimbe ceea ce au fãcut, sau fac, alţii. Cãci de reformat se poate reforma la infinit, fãrã sã rezulte, totuşi, nimic util. Dovezi?

 

continuare

Scris de … Altfel

Marţi, 07 Iunie 2011

What Next?

Related Articles