Proiect de Ordonanţă de urgenţă referitor la modificarea legii contabilităţii

contabilitate.inform.cont

Potrivit unui Proiect de Ordonanţă de urgenţă referitor la modificarea legii contabilităţii, orice absolvent de studii economice superioare va putea întocmi evidenţa contabilă a firmelor care au cifră de afaceri şi active mai mici de 35.000 de euro.

Documentul propune ca în cazul acestor firme contabilitatea să poată fi organizată şi condusă şi pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, şi nu doar cu membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).

Pe de altă parte, o altă prevedere importantă vizează instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică.

Acestea vor putea încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, potrivit MEDIAFAX.

Sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles