Gimnaziul va dura 5 ani, până în clasa a IX-a

Elevii care încep clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 vor sta în gimnaziu cinci ani, inclusiv în clasa a IX-a. La sfârşitul acestui ciclu ei vor susţine evaluarea naţională obligatorie care conţine cinci probe, respectiv şase pentru minorităţi şi admiterea în liceu organizată la nivelul şcolii.

Legea 1/2011 prevede introducerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial. Aceasta intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.

La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se va desfăşura evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor.

Evaluarea se realizează la şase probe, una fiind specifică minorităţilor naţionale.
Astfel, se vor da probe scrise la limba şi literatura română, limba maternă, o alta transdisciplinară la matematică şi ştiinţe şi la o limbă de circulaţie internaţională.

Evaluarea va include şi o probă practică de utilizare a calculatorului, precum şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, ambele susţinute în timpul anului şcolar.

Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, potrivit Legii educaţiei.

Tot în cazul elevilor care intră în clasa a V-a în 12 septembrie 2011, admiterea la liceu se va desfăşura la nivelul unităţii de învăţământ pentru care optează.

Continuarea studiilor din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a X-a este cel puţin egal cu cel al absolvenţilor clasei a IX-a.

După absolvirea gimnaziului, elevii urmează liceul sau şcoala profesională.

Admiterea la liceu sau la şcoală profesională se mută la nivelul unităţii de învăţământ.

În cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului.

Dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.

Legea educaţiei mai prevede că Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a va fi elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi anunţată pentru fiecare generaţie cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a.

Unităţile de învăţământ au obligaţia de a anunţa public disciplinele la care se susţine proba de admitere, programele, procedurile de organizare a acesteia, precum şi modul de utilizare a portofoliului educaţional până cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a.

Sursa:  REALITATEA

What Next?

Related Articles