Fonduri pentru eradicarea sărăciei, prin reorientarea bugetului destinat cheltuilelilor militare?

sediul ONU. foto UN org

Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) a marcat, pe 17 aprilie 2012, Ziua mondială de acţiune privind cheltuielile militare.
În acest fel România s-a alăturat altor 35 de state care, prin diferite acţiuni, marchează această zi. Evenimentele s-au desfăşurat concomitent cu publicarea Raportului final privind cheltuielile militare aferente anului 2011, de către Institutul internaţional pentru cercetări în domeniul păcii din Stockholm (SIPRI).

Iniţiativa a fost lansată în 2011 de către Biroul internaţional pentru pace din Geneva (IPB) şi Institutul pentru studii politice din Washington (IPS) în vederea conştientizării impactului pe care îl are alocarea unor resurse financiare semnificative pentru dotarea forţelor armate asupra componentelor de securitate mondială, socială şi umanitară.

“Având în vedere nivelul mediu anual de 1,2 trilioane de USD la care se cifrează cheltuielile militare în ultima decadă, ţara noastră împărtăşeşte apelurile lansate de înalţi oficiali ONU în legătură cu o potenţială reorientare a unei părţi din aceste fonduri către cele opt zone critice pentru eradicarea sărăciei până în anul 2015, aşa cum au fost definite în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului” se arată într-un comunicat MAE lansat cu această ocazie.

România este un promotor activ al acestei teme, una dintre materializările concrete reprezentând-o rezoluţia intitulată „Informaţii obiective privind chestiunile militare, inclusiv transparenţa cheltuielilor militare”, pe care România, împreună cu Germania, o promovează bienal în Comisia I (pace şi securitate internaţională) a Adunării Generale a ONU.

În această perioadă, cele două state (România şi Germania n.r.) sunt angajate în demersuri de promovare a importanţei participării statelor la schimbul de informaţii ce se realizează în baza Raportului ONU privind cheltuielile militare (MilEx).
În acest sens, scrisori comune ale şefilor celor două diplomaţii, miniştrii Cristian Diaconescu şi Guido Westerwelle,  au fost adresate, în luna martie 2012, secretarului general al ONU, liderilor organizaţiilor regionale, precum şi omologilor din state care nu contribuie sau nu prezintă frecvent date la MilEx.

În documente se subliniază, între altele, “potenţialul MilEx de a contribui concret atât la asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, cât şi la alocarea de resurse destinate dezvoltării economice şi sociale”.

 

Sursa: comunicat MAE

What Next?

Related Articles