Examenul de Bac, pentru cei ce intră în toamnă în clasa a IX-a

Bacalaureat 2011

Cei care vor intra în clasa a IX-a în anul şcolar 2012-2013 sunt primii elevi care vor susţine bacalaureatul după noua formulă prevăzută în Legea educaţiei.

Examenul naţional de bacalaureat va consta în susţinerea a trei probe orale (respectiv, patru, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale) şi trei probe scrise (respectiv, patru, în cazul elevilor care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale).

Probele orale vor fi următoarele:
– proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română,
– proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale),
– proba C de evaluare a competenţei lingvistice la două limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal
– proba D de evaluare a competenţelor digitale.

La proba C, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei.

Similar, la proba D, rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale au dreptul la recunoaşterea şi la echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere şi conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei.

Primele două probe scrise sunt următoarele:
– proba scrisă la limba şi literatura română (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările)
– proba scrisă la limba şi literatura maternă (probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale).

Pentru pentru profilul real din filiera teoretică, celelalte două probe scrise vor fi matematică şi proba transdisciplinară din ştiinţe (fizică, chimie, biologie).

Elevii profilului umanist din filiera teoretică vor da probe scrise la o limbă de circulaţie internaţională şi o probă transdisciplinară din geografie, istorie şi ştiinţe socioumane.

Pentru elevii din filiera tehnologică, următoarele două probe scrise vor fi: probă scrisă disciplinară specifică profilului şi probă transdisciplinară specifică domeniului depregătire. Cei din filiera vocaţională, vor susţine probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului ori specializării, şi probă transdisciplinară specifică profilului sauspecializării.

Conţinuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educaţei se dau publicităţii elevilor la începutul primei clase de liceu, în condiţiile legii. Calendarul, metodologia, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi se dau publicităţii, pentru fiecare generaţie, la începutul ultimei clase de liceu.

Examenul naţional de bacalaureat se va considera promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care au susţinut probele orale şi probele scrise şi care au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre probele scrise şi o medie aritmetică, calculată cu două zecimale exacte, a notelor obţinute la probele scrise cel puţin egală cu 6.

Sursa: www.edu.ro

What Next?

Related Articles