Din proiectul de hotărâre privind normele de aplicare a Legii pensiilor

Potrivit unui proiect de hotărâre privind normele de aplicare a Legii pensiilor, persoanele care nu plătesc trei luni consecutiv contribuţia la pensii pot pierde asigurarea socială. Asigurătorul are în acest caz posibilitatea să rezilieze contractul, după notificarea asiguratului.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a suspus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

In cazul în care asiguratul nu plăteşte contribuţia de asigurări sociale timp de trei luni consecutiv, asigurătorul poate decide rezilierea contractului.

Persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa în România şi care au obligaţia de a se asigura în sistemul public de pensii, nefiind într-o relaţie dependentă cu un angajator rezident în România, vor depune declaraţie individuală de asigurare.

Proiectul de act normativ face precizări referitoare şi la persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea permanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor şi clor.

Astfel, locuitorii din Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de opt kilometri în jurul acestor localităţi, pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără ca pensia anticipată parţială să fie penalizată.

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice va fi în dezbatere publică până în 19 martie.

Sursa: Realitatea

What Next?

Related Articles