Cateva din noile reglementări cuprinse în Codul muncii

Pe 31 martie, Traian Băsescu a promulgat noul Cod al muncii. Noul Cod cuprinde mai multe reglementări, printre care amintim câteva, specificate şi de MEDIAFAX:

– în termen de 45 zile calendaristice de la data concedierii colective salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă;

– în situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul sau refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate efectua noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante;

– salariaţii vor avea la dispoziţie un termen de maximum cinci zile calendaristice de la data comunicării angajatorului pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit;

– se introduce şi perioada de stagiu pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, aceasta constând în primele şase luni după debutul în profesie; fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale;  la sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu adeverinţa care este vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul;

– perioada în care se pot face angajări succesive de probă a mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni, iar pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia;
– se introduc obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora;

– a fost eliminată prevederea din proiectul iniţial conform căreia angajatorul poate renunţa unilateral la clauza de neconcurenţă prevăzută în contract, iar plata indemnizaţiei de neconcurenţă încetează după minim 30 de zile calendaristice de la notificarea scrisă adresată salariatului de către angajator privind denunţarea acesteia.

– în cadrul negocierilor colective să prevadă că “părţile, reprezentarea acestora şi procedura de negociere şi încheiere a contractelor colective de muncă se stabilesc potrivit legii”.

– sindicatele, federaţiile şi confederaţiile sindicale sunt constituite de către salariaţi, pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale, precum şi a apărării drepturilor individuale şi colective ale acestora prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu, precum şi în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

Sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles