UE – de partea Ucrainei în confruntarea cu Rusia. Declaraţia Consiliului European

UE. foto wikipedia

UE. foto wikipedia

Întrunit joi, 6 martie 2014, la Bruxelles, Consiliul European al UE a luat primele poziţii şi decizii privind criza din Ucraina. La  summit a fost invitat şi noul prim-ministru de la Kiev, Arseniy Yatseniuk. UE se arată decisă să sprijine politic şi economic Ucraina, prin participarea în procesul de negocieri, condamnarea acţiunii Rusiei,  sprijin financiar, parafarea acordului de asociere, acordarea de asistenţă Ucrainei în ceea ce priveşte garantarea aprovizionării cu energie.

De asemenea Consiliul European condamnă încălcarea abuzivă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale ucrainene de către Federaţia Rusă, îndemnă Federaţia Rusă să îşi retragă imediat forţele armate către zonele de staţionare permanentă a acestora şi îndemnă Federaţia Rusă să permită accesul imediat al unor observatori militari internaţionali.

La finalul summitului, şefii de stat sau de guvern au dat publicităţii o declaraţie comună din care reţinem:

– Consiliul European salută curajul şi rezistenţa de care a dat dovadă poporul ucrainean în aceste ultime luni şi săptămâni;

– Aprobă concluziile adoptate de Consiliu la 3 martie;

– Condamnă cu fermitate încălcarea gratuită a suveranităţii şi integrităţii teritoriale ucrainene de către Federaţia Rusă;

– cere Federaţiei Ruse să îşi retragă imediat forţele armate către zonele de staţionare permanentă a acestora, în conformitate cu acordurile relevante;

–  cere Federaţiei Ruse să permită accesul imediat al unor observatori internaţionali;

– soluţia la criza din Ucraina trebuie să se bazeze pe respectarea integrităţii teritoriale, a  suveranităţii şi pe independenţei Ucrainei, precum şi pe aderarea strictă la standardele internaţionale;

– consideră că decizia Consiliului Suprem al Republicii Autonome Crimeea de a desfăşura un referendum cu privire la viitorul statut al teritoriului este contrară Constituţiei ucrainene şi, prin urmare, ilegală;

– Uniunea Europeană este dispusă să se angajeze într-un dialog sincer şi deschis cu Federaţia Rusă şi Ucraina;

– UE are o responsabilitate deosebită pentru respectarea păcii, stabilităţii şi prosperităţii din Europa;

– UE va urmări aceste obiective prin folosirea  tuturor mijloacelor disponibile şi solicită reprezentanţilor UE să ia toate iniţiativele necesare;

– Uniunea Europeană va participa de asemenea la mecanismul multilateral (grup de contact/de coordonare) aflat în curs de pregătire în vederea dezamorsării situaţiei, care ar trebui să aibă, între altele, obiectivul consolidării încrederii între părţi, al  vegherii la respectarea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii ţării, al protejării tuturor cetăţenilor împotriva intimidărilor, al vegherii la respectarea drepturilor minorităţilor, al sprijinirii
pregătirii unor alegeri libere şi echitabile şi al monitorizării punerii în aplicare a acordurilor şi a angajamentelor;

– UE suspendă convorbirile bilaterale cu Federaţia Rusă în materie de vize, precum şi a convorbirilor cu Federaţia Rusă referitoare la noul acord;

– UE susţine decizia membrilor europeni ai G8 şi a instituţiilor UE de a-şi suspenda participarea la pregătirile summit-ului G8 până la noi dispoziţii;

– UE consideră necesară găsirea unor soluţii pentru criză prin negocieri între guvernul Ucrainei şi al Federaţiei Ruse, inclusiv prin eventuale mecanisme multilaterale. Aceste negocieri trebuie să demareze în cursul zilelor următoare şi să producă rezultate într-o perioadă determinată. În absenţa unor astfel de rezultate, Uniunea Europeană va decide asupra unor măsuri suplimentare, cum ar fi interdicţii de călătorie, îngheţări de active şi anularea reuniunii la nivel înalt UE-Rusia. Comisia şi SEAE vor întreprinde lucrări pregătitoare cu privire la măsurile respective;

– orice alte acţiuni noi iniţiate de Federaţia Rusă în vederea destabilizării situaţiei din Ucraina ar atrage consecinţe suplimentare şi cu vaste implicaţii pentru relaţiile dintr-o gamă largă de domenii economice, dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Federaţia Rusă, pe de cealaltă parte;

– Uniunea Europeană felicită noul guvern ucrainean pentru atitudinea ponderată  de până acum.

“Încurajăm autorităţile ucrainene să îşi continue eforturile, printr-un proces favorabil incluziunii, pentru a asigura alegeri libere şi echitabile, pentru a înregistra progrese în legătură cu reforma constituţională şi pentru a ancheta toate actele de violenţă. Eforturile ar trebui să aibă în continuare efecte în toate regiunile Ucrainei şi pentru toate categoriile populaţiei, precum şi să asigure protecţia deplină a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, pe baza expertizei Consiliului Europei şi a OSC”, se specifică în declaraţie.

“Suntem alături de Ucraina şi ne angajăm să îi oferim un sprijin financiar important. Salutăm prezentarea de către Comisie a pachetului de asistenţă substanţial şi însărcinăm toate organele relevante ale Consiliului să îl examineze cu rapiditate. Sprijinul din partea FMI va fi esenţial pentru deblocarea asistenţei din partea Uniunii Europene. Redobândirea stabilităţii macroeconomice prin politici fiscale, monetare şi de curs de schimb solide constituie prioritatea imediată. În acelaşi timp, adresăm guvernului apelul de a lansa de urgenţă un pachet ambiţios de reforme structurale, inclusiv în vederea combaterii corupţie  şi a creşterii transparenţei. Salutăm decizia Consiliului privind îngheţarea şi recuperarea activelor aparţinând persoanelor identificate ca fiind răspunzătoare de deturnare a fondurilor statului. De asemenea, suntem dispuşi să răspundem imediat la solicitările de ajutor umanitar”.

– Uniunea Europeană şi Ucraina au luat deja o măsură importantă pentru aprofundarea relaţiei lor prin parafarea acordului de asociere, incluzând o zonă de liber schimb complex şi cuprinzător.

“Reiterăm angajamentul Uniunii Europene de a semna acordul de asociere, incluzând o zonă de liber schimb complex şi cuprinzător. Vom semna foarte curând toate capitolele politice, aceasta reprezentând o chestiune prioritară. Uniunea Europeană intenţionează să adopte măsuri unilaterale care ar permite Ucrainei să profite în mod considerabil de avantajele oferite în zona de liber schimb complex şi cuprinzător”.

– Uniunea Europeană îşi reafirmă angajamentul de a spori contactele interpersonale dintre cetăţenii Uniunii Europene şi cei ai Ucrainei, printre altele prin liberalizarea procesului de acordare a vizelor, în conformitate cu
condiţiile convenite în cadrul Planului de acţiune privind liberalizarea regimului de vize;

– Uniunea Europeană este de asemenea dispusă să acorde asistenţă Ucrainei în ceea ce priveşte garantarea aprovizionării cu energie printr-o diversificare mai mare, prin creşterea eficienţei energetice şi prin interconectări efective cu Uniunea Europeană;

La final, declaraţia prevede faptul că Uniunea Europeană îşi exprimă dorinţa de a consolida şi mai mult asocierea politică şi integrarea economică cu Georgia şi cu Republica Moldova.

“Confirmăm obiectivul de a semna acordurile de asociere, incluzând zonele de liber schimb complex şi cuprinzător, pe care le-am parafat la Vilnius în luna noiembrie a anului trecut, cel târziu la sfârşitul lunii august 2014.

sursa: Consiliul European

Declaraţia șefilor de stat sau de guvern privind Ucraina

What Next?

Related Articles