Strategia pentru regiunea Dunării va fi adoptată de Consiliul European

Bazinul Dunarii foto www.fabricadebani.ro

Consiliul European va adopta în următoarea sa şedinţă (23/24 iunie), “Strategia pentru regiunea Dunării” – un proiect de cooperare macroregională menit să contribuie la dezvoltarea bazinului Dunării.

Aspectele principale menţionate în documentul de şaisprezece pagini ce urmează a fi semnat săptămâna viitoare sunt:
– infrastructura;
– protecţia mediului;
– dezvoltarea economico-socială;
– sporirea securităţii în bazinul Dunării.

Antrenate în proiectul care aplică noul concept de coeziune teritorială inclus în Tratatul de la Lisabona vor fi paisprezece ţări, dintre care opt state membre ale UE.

Strategia pentru regiunea Dunării reprezintă o platformă de încurajare a parteneriatelor la nivel local şi regional care sprijină cooperarea între autorităţi, sectorul privat şi societatea civilă.

Planul de acţiune este structurat pe patru piloni principali şi unsprezece domenii prioritare de la transport naval şi turism până la cercetare şi educaţie sau combaterea criminalităţii.

Ţările riverane vor coordona două câte două activităţile aferente domeniilor prioritare. Fiecărui stat din regiune îi revin maximum trei domenii principale.

România preia responsabilitatea proiectelor legate de transportul naval alături de Austria, de promovarea turismului şi culturii împreună cu Bulgaria şi managementul riscurilor de mediu, alături de Ungaria.

Împreună cu Austria, Moldova va coordona activităţile de educaţie şi formare. “În Moldova nu avem materie primă. Singura noastră resursă este capitalul uman şi trebuie să investim în el”, a declarat Valeriu Gheorghiu, Directorul Departamentului Integrare Europeană din cadrul ministerului de Externe de la Chişinău.

Proiectul “Strategia pentru regiunea Dunării” nu dispune de un buget propriu aşa încât acesta va trebui suportat de la alte fonduri.

Proiectul este lansat la iniţiativa României şi Austriei (în 2008), acesta va contribui la diminuarea decalajelor dintre zonele sărace şi cele bogate din spaţiul dunărean, la o mai bună protecţie a mediului şi la susţinerea dezvoltării economice, sociale şi culturale a regiunii. Toate statele riverane sunt angrenate în proiect în calitate de parteneri cu drepturi egale.

Experţii sunt de părere că pentru proiectele bune se va găsi finanţare aşa cum s-a întâmplat şi în cazul strategiei pentru Marea Baltică – primul concept macroregional al Uniunii Europene.

sursa: Deutsche Welle

What Next?

Related Articles