Strategia fiscal-bugetară pentru 2012-2014

Într-un document obţinut de MEDIAFAX denumit Strategia fiscal-bugetară pentru 2012-2014, sunt incluse principalele măsuri ce urmează a fi adoptate de Guvern în domeniul bugetar în perioada respectivă.

Pentru anii următori se intenţionează reducerea deficitului bugetar la 3%, în 2012, la 2,4%, în 2013, şi la 1,9%, în 2014. Documentul relevă însă că politica de cheltuieli pentru perioada 2012-2014 va fi în continuare una restrictivă şi că aceste ţinte de deficit vor fi atinse în condiţiile:

– noi reduceri de personal în sectorul bugetar, care vor continua prin înlocuirea unui singur salariat din şapte care părăsesc sistemul. Nnumărul de posturi va fi redus până anul viitor la 1,24 milioane angajaţi;

– anvelopa salarială va fi menţinută în limitele de 7,1% din PIB pentru anul 2012, în 2013 şi 2014, la 6,7% din PIB şi, respectiv, la 6,4% din PIB

– sistarea plăţii celui de-al 13-lea salariu şi a primelor de vacanţă;

– îngheţarea în continuare a coeficienţilor de ierarhizare din Legea salarizării bugetare;

– îngheţarea punctului de pensie pentru 2012;

– activitatea prestată în afara duratei normale a timpului de muncă va fi compensată şi anul viitor exclusiv prin ore libere;

–  va fi continuată “aplicarea etapizată” a Legii-cadru de salarizare în sectorul bugetar, urmând însă ca anul viitor valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 să fie menţinută la 600 lei, iar coeficienţii aferenţi claselor de salarizare să nu se aplice, după sistemul utilizat şi în acest an;

– cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat au fost stabilite luându-se în calcul “creşteri salariale acordate în două tranşe”, astfel încât în 2012 să fie recuperată integral diminuarea salarială din 2010

– contribuţiile sociale vor fi reduse cu două puncte în partea a doua a acestui an;

– cota unică de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată vor fi menţinute la actualul nivel şi în următorii trei ani, veniturile bugetare fiind deja calculate până în 2014 inclusiv în raport cu actualele valori;

– Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate să urce de la 180,5 miliarde lei estimat pentru acest an la 203,6 miliarde lei în 2012, 227,5 miliarde lei în 2013 şi 253 miliarde lei în 2014, în timp ce cheltuielile bugetului consolidat ar urma să crească de la 204,4 miliarde lei prognozat pentru acest an la 221,6 miliarde lei în 2012, 243,5 miliarde lei în 2013 şi 266,4 miliarde lei în 2014;

– în 2012-2014, încasările din impozitul pe venit se vor menţine în jurul a 3,5% din PIB (21,1 miliarde lei-25,7 miliarde lei), sumele colectate din impozitul pe profit se vor cifra la 2,1%-2,3% din PIB (13,6 miliarde lei-18,1 miliarde lei) faţă de 2,3-1,9% în perioada 2009-2011, iar încasările din TVA vor ajunge pe termen mediu la un nivel de 8,8-9,3% din PIB (53 miliarde lei-67 miliarde lei).

– creşterea veniturilor pentru perioada 2012-2014 este explicată prin estimările de încasări din impozitul pe venit, urmare a majorărilor salariale din sectorul bugetar pentru recuperarea diminuării din 2010, şi a creşterii salariului din sectorul privat, urmare a reducerii contribuţiei de asigurări sociale cu două puncte procentuale şi a creşterii conformării voluntare, dar şi a extinderii sferei de aplicare a impozitului pe venit şi contribuţii;

– creşteri importante sunt estimate din TVA şi accize, ca urmare a “măsurilor care vor fi întreprinse” pe linia creşterii gradului de colectare (cu 10-15 puncte procentuale faţă de media 2009-2010), pentru combaterea evaziunii fiscale. Sunt estimate creşteri de venituri şi la bugetele locale, între 5 şi 10 puncte procentuale în 2013 şi 2014 faţă de media anilor 2008-2010, pe baza unor măsuri de control şi “evaluare riguroasă” a averilor, chiriilor şi terenurilor, concomitent cu creşterea bazei impozabile prin includerea unor terenuri agricole în sfera de impozitare.

– cheltuielile alocate investiţiilor în perioada 2012-2014 vor reprezenta 7,7%-9,4% faţă de 7,1%-6,5% în 2009-2011.

sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles