Senat – PFA care nu achită la timp CAS vor fi executate silit

Senatul a adoptat, miercuri, 29 septembrie, o propunere legislativă care prevede că “ANAF va executa silit persoanele fizice care nu îşi achită la termen contribuţiile datorate fondului asigurărilor sociale de sănătate”.
Propunerea a fost adoptată de Senat cu 61 de voturi “pentru”, 3 voturi “împotrivă” şi o abţinere.

Legea prevede că, în cazul neachitării la termen a contribuţiilor datorate fondului, colectarea veniturilor se face de către ANAF, care procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, dar şi a majorărilor de întârziere.

În cazul persoanelor care nu realizează venituri, dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea, aplicarea măsurilor de executare silită se efectuează de către CNAS.

Propunerea legislativă adoptată de Senat mai prevede că Ministerul Finanţelor, prin ANAF, va colecta contribuţiile persoanelor juridice şi fizice care au calitatea de angajator, precum şi cele ale persoanelor fizice care realizează venituri. ANAF va colecta aceste contribuţii într-un cont deschis pe seama CNAS.

Senatul a fost prima Cameră sesizată cu această iniţiativă, prin care se modifică Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Iniţiatorii actului normativ sunt senatorii PDL Şerban Rădulescu şi Iosif Secăşan.

Aceştia motivează necesitatea colectării de către ANAF, prin executare silită, a restanţelor la plata contribuţiilor, prin constatarea “numeroaselor impedimente” din activitatea de colectare a contribuţiilor datorate Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de către persoanele fizice care realizează venituri altele decât cele salariale.

Iniţiatorii menţionează veniturile impozabile realizate din activităţi independente, veniturile din agricultură supuse impozitului pe venit, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, veniturile din dividende şi dobânzi, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles