Securitatea economică – un risc global: Studiu de caz: Detroit

Detroit un oraş in faliment. foto tmz

Detroit un oraş in faliment. foto tmz

Detroit – oraş considerat a fi leagăn al industriei de automobile din Statele Unite – a devenit joi, 18 iulie, cel mai mare oraş american care şi-a declarat falimentul.

Apreciat  mult timp drept o  bijuterie a industriei americane, Detroit-ul şi-a pierdut în ultimii 60 de ani jumătate din populaţie, iar marile companii au părăsit treptat oraşul, determinând declinul semnificativ al veniturilor.

Cu peste 100.000 de creditori, 700.000 de locuitori, 9500 de angajaţi în serviciile publice ale oraşului și 21.000 de pensionari, falimentul Detroitului generează repercusiuni radicale. Datoria publică a celui mai mare oraş din statul american Michigan a fost estimată între 15 miliarde şi 17 miliarde de dolari, ea reprezentând un rezultat al mai multor decenii de management public defectuos.

Raportul anual asupra Riscurilor Globale, publicat de World Economic Forum în fiecare an, citează, pentru 2013, printre principale riscuri globale: inegalitatea semnificativă între venituri, datoria publică imensă a unor state şi emisiile de gaze de seră. Aceşti trei factori, spun autorii raportului, “afectează capacitatea sistemelor naţionale de a rezista în faţa unor perturbări majore”, cu alte cuvinte – au impact asupra stabilităţii la nivel global şi mai ales regional, în zonele în care ei sunt  identificaţi.

Primii doi factori sunt de natură economică şi reprezintă surse de risc la adresa securităţii, manifestându-se pe diferite nivele, în funcţie de rolul pe care îl joacă respectivul actor în relaţiile internaţionale. Se vorbeşte astfel despre securitatea economică.

Factorul economic are o contribuţie majoră la asigurarea securităţii naţionale, întrucât securitatea economică face parte din structura integrată a securităţii naţionale. Politicile publice sunt esenţiale pentru modul în care evoluează o societate: într-o lume globală, aflată în criză, orice evoluţii ce ţin de strategie publică, de economie, de resurse, influenţează securitatea.

Declinul economic evident determinat de retragerea investitorilor din Detroit a condus la efecte în lanţ care au influenţat securitatea oraşului pe planuri multiple: economic, societal, politic dar şi de mediu. Mai multi factori au contribuit la declanşarea procedurii insolvenţei în cadrul oraşului american. Astfel, începând cu anul 2000, populația din Detroit a scăzut cu 26 la sută. Există acum doar 706,000 de oameni în oraș, comparativ cu 1,85 milioane în vremurile sale de glorie industrială din anii ‘50. Atât securitatea economică, dar şi cea politică au fost afectate, prin faptul că veniturile fiscale reduse au determinat scăderea calităţii serviciilor publice. Între timp, Detroit a acumulat datorii de aproximativ 18,5 miliarde de dolari creditorilor săi.

Șomajul oficial este acum la nivelul de 18,6 la sută, iar venitul pe cap de locuitor este unul extrem de redus pentru un oraş american – de doar 15,261 de dolari pe an.

Un nivel de trai mai scăzut a condus, inevitabil, la o creştere a numărului infracţiunilor – afectând astfel securitatea întregii societăţi, a indivizilor. Detroit are cea mai mare rată a criminalității dintre orașele mari, şi mai puţin de 10 la sută din cazuri sunt soluţionate în instanţă. Timpul mediu de răspuns pentru un apel de urgență este de 58 de minute.

Securitatea mediului este afectată prin faptul că aproximativ 78.000 de clădiri sunt abandonate sau în ruină  şi se estimează că există 12.000 de incendii în fiecare an.

Analiştii financiari americani au afirmat că Detroit este rezultatul unei guvernări defectuase desfaşurată pe parcursul a zeci de ani.  Politicile învechite, practicile de lucru, procedurile și sistemele trebuie să fie îmbunătățite în concordanță cu cele mai bune practici de guvernare ale secolului al 21-lea.

“Declararea falimentului este unica soluţie care va permite oraşului Detroit să redevină stabil şi viabil”, a argumentat Rick Snyder, guvernatorul statului Michigan.

Securitatea economică presupune venituri stabile capabile să susţină şi să menţină un standard de viaţă, atat în prezent, cât  şi în viitorul apropiat, previzibil, ceea ce presupune o solvabilitate continuă, flux de numerar predictibil, utilizarea eficientă a capitalului uman, un standard de viaţă rezonabil.

Securitatea înseamnă dezvoltare, iar dezvoltarea înseamnă progrese în plan economic, social şi politic.

Sursa: WashingtonPost, NewYork Times , USA Today, World Economic Forum

 

 

 

 

 

Bianca Simion, InfoMondo

 

What Next?

Related Articles