Reglementări pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care provin de la facultăţi neautorizate

viitori absolventi. calificativ.ro

Potrivit unui proiect-ordin al MECTS, absolvenţii de învăţământ superior particular care provin de la facultăţi neautorizate, precum şi absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior sau programe de studii care au intrat în lichidare vor susţine un examen de selecţie, citează AGERPRES. Acest examen de selecţie va consta din 5 probe scrise.

Excepţia este examenul de selecţie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă din 5 probe scrise şi o probă practică specifică.

Pot organiza, după caz, examen de selecţie, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă, pentru absolvenţii de învăţământ superior particular numai instituţiile de învăţământ superior acreditate.

Pot susţine, după caz, examen de absolvire sau de licenţă/diplomă:
– absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu
– absolvenţii care au promovat examenul de selecţie.

Ordinul prevede că rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.

Sursa: AGERPRES

What Next?

Related Articles