Raportul anual al Comisiei Europene privind reforma justiţiei în România

Miercuri, 20 iulie a fost prezentat raportul anual al Comisiei Europene privind reforma justiţiei în România.

Potrivit raportului, România a făcut paşi semnificativi pentru ameliorarea eficienţei sistemului său judiciar, dar este nevoie de acţiuni urgente pentru accelerarea unui număr important de procese de corupţie la nivel înalt.

Date din raport:

– de la ultima evaluare a Comisiei, din iulie 2010, România a făcut paşi semnificativi pentru ameliorarea sistemului judiciar şi a bazei juridice revizuite a ANI;
– a continuat pregătirea implementării celor patru noi coduri;
– a lansat pregătirile pentru o revizuire funcţională a sistemului judiciar;
– a realizat un studiu de impact asupra politicii sale anticorupţie.
– DNA a arătat rezultate convingătoare în mod continuu în investigarea cazurilor de corupţie la nivel înalt. În pofida acestui progres după 2010, consecvenţa şi rezultatele într-o serie de cazuri rămân o provocare;
– elementele cadrului juridic necesar reformei sunt acum în mare parte puse în practică, chiar dacă nu complet;
– guvernul român a arătat hotărâre şi angajament în desfăşurarea procesului de reformă;
– Parlamentul şi, până recent, sistemul judiciar nu au arătat mereu aceeaşi hotărâre în desfăşurarea procesului de reformă;
– în continuarea implementării noilor coduri, Legea micii reforme a adus îmbunătăţiri pentru viteza proceselor judiciare;
– România a răspuns, de asemenea, rapid la recomandarea CE prin adoptarea unui nou cadru juridic pentru Agenţia Naţională de Integritate (ANI). ANI este operaţională potrivit acestui nou cadru,

Recomandări (7 recomandări, împărţite în cinci categorii (Reforma sistemului judiciar, Responsabilitatea sistemului judiciar, Eficienţa acţiunii judiciare, Integritatea şi Lupta împotriva corupţiei):

– un angajament continuu pentru implementarea noilor coduri, pentru luarea deciziilor necesare restructurării suplimentare a sistemului judiciar, pentru consolidarea politicii anticorupţie şi pentru rezultate mai bune în confiscarea averilor nejustificate şi în dispunerea unor sancţiuni disuasive în cazul incompatibilităţilor;

– este nevoie de acţiuni urgente pentru accelerarea unui număr important de procese de corupţie la nivel înalt şi pentru prevenirea închiderii lor ca urmare a epuizării perioadei de prescripţie.

– lupta împotriva corupţiei trebuie să rămână o prioritate, cu sprijinul Parlamentului;

– trebuie adoptate măsuri urgente pentru ameliorarea procedurilor în lupta contra spălării banilor şi în combaterea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.

– paşii următori trebuie să se concentreze pe implementarea noilor legi de către sistemul judiciar;

sursa: AGERPRES

What Next?

Related Articles