PSD: Legea unică a pensiilor încalcă prevederi constituţionale şi convenţii europene

Vicepreşedintele Departamentului de Justiţie al PSD Florin Iordache, a semnat un comunicat în care se arată că Partidul Social Democrat susţine că Legea pensiilor adoptată prin Hotărâre de Guvern este neconstituţională şi anunţă că parlamentarii PSD vor depune toate eforturile pentru restabilirea ordinei constituţionale şi amendarea textelor de lege în acord cu principiile statului de drept.

“Considerăm că Proiectul de lege privind Legea unică a pensiilor încalcă prevederi constituţionale şi prevederi ale unor convenţii europene. Potrivit art. 41 lin. (1) din Constituţie, dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Art. 53 din Constituţie reglementează «restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi», care poate fi aplicată doar dacă este proporţională cu situaţia care a determinat-o, în mod nediscriminatoriu. Art. 15 alin. (2) din Constituţie consacră neretroactivitatea legii, excepţie făcând doar legea penală sau contravenţională mai favorabilă”, se arată în comunicat.

Iordache precizează că, “din necunoaştere sau prin omiterea cu bună ştiinţă, iniţiatorii proiectului de lege au încălcat prevederile constituţionale şi normele comunitare”, el susţinând că, “prin recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, se încalcă principiul neretroactivităţii legii”.

“Drepturile câştigate, recunoscute într-un stat de drept trebuie acordate chiar dacă ulterior acestea se modifică. În acest sens, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe decizii. Sub acest aspect, funcţionarii parlamentari, militarii, magistraţii, personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi parchete, personalul diplomatic şi consular constituie sisteme ocupaţionale cărora li se aplică prevederile Directivei 86/378/EEC. Cu privire la modalitatea de finanţare, CJCE a stabilit, în mai multe cazuri, că acestea pot fi finanţate total sau parţial de la bugetul de stat”, se arată în comunicat.

De asemenea, deputatul PSD sesizează că “vârsta de pensionare stabilită în proiect ca fiind de 65 de ani nu este o cerinţă a UE şi nici nu există sancţiunea pentru menţinerea unor diferenţe”.

“Cerinţele comunitare se referă la existenţa unui raport adecvat între populaţia pensionată şi populaţia activă prin încurajarea salariaţilor să rămână în activitate. Singurul criteriu care trebuie să stea la baza stabilirii vârstei de pensionare îl constituie speranţa de viaţă. În România speranţa de viaţă este apreciată ca fiind 68,2 ani, deci doar 3,2 ani peste vârsta de pensionare”, susţine Iordache.

Social-democratul precizează că parlamentarii PSD vor depune toate eforturile pentru restabilirea ordinii constituţionale şi amendarea textelor de lege în acord cu principiile statului de drept.

“Ţinând cont de cele prezentate mai sus, precum şi de prevederile constituţionale şi comunitare, Departamentul de Justiţie şi Drepturile Omului al PSD îşi exprimă nemulţumirea faţă de modul pripit, populist şi neprofesionist prin care s-a promovat proiectul de lege, iar în cadrul dezbaterilor parlamentare, membrii grupului parlamentar al PSD vor depune toate eforturile pentru restabilirea ordinei constituţionale şi amendarea textelor de lege în acord cu principiile care stau la baza statului de drept”, se mai arată în comunicat.

sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles