Propunere de reformare a învãţãmântului românesc superior

www.altfel.info

Am vãzut la televizorul la care mã jur de vreo câţiva ani cã nu mã voi mai uita în vecii vecilor, nişte reportaje din care rezulta cã, în anumite domenii ale vieţii economice, dar şi în anumite domenii ale vieţii politice, şi n-am nici un motiv sã mã îndoiesc cã lucrurile nu s-ar petrece la fel şi în alte domenii ale vieţii sociale, promovarea, reuşita în general, nu are la bazã merite de naturã “tehnicã”, sã le zic aşa, ci depinde exclusiv de reţeaua de relaţii sociale pe care le ai, greutatea cea mai mare revenind legãturilor de rudenie prin asociere.

Mai pe româneşte, ai succes într-un domeniu dacã eşti cumãtru, fin, ginere, cuscru, naş, etc. cu cine, sau al cui trebuie. Spre deosebire de capitalismul capitalist, unde patronul îşi pune copilul sã înceapã munca de jos, la noi capitaliştii îşi pun neamurile sã înceapã munca direct de sus. Probabil, d-aia nici nu se încheagã mai nimic, neavând nici o bazã. Dar, dacã ãsta este mersul vieţii pe la noi, mã gândesc cã ar trebui sã adaptãm corespunzãtor şi sistemul de învãţãmânt. Poate ar fi cazul ca ministrul învãţãmântului, despre care am auzit cã şi-ar fi luat doctoratul în “viteza de deplasare a mâinii providenţiale” (era sã scriu “prezidenţiale”, dar tot aia era!) sã iasã pe piaţã cu o iniţiativã de înfiinţare a unor universitãţi de…cumetrie.

Scris de … Altfel

continuare

What Next?

Related Articles