Proiectul Legii educatiei naţionale urmeaza a fi adoptat de Guvern

Proiectul Legii educaţiei naţionale, urmează a fi adoptat de Guvern luni 12 aprilie într-o şedinţă extraordinară.

După adoptare acesta va fi înaintat Parlamentului încă de luni spre dezbatere şi adoptare.

Proiectul a fost analizat de Executiv, în primă lectură, pe 17 martie, la şedinţa de guvern de la Iaşi, textul fiind lansat atunci în dezbatere publică.

Câteva prevederi ale noii Legi:

- noul proiect al Legii educaţiei prevede o programă aerisită, evaluări periodice, competenţe în locul acumulării de informaţii;

- includerea clasei a IX-a în gimnaziu;

- deschiderea unui cont educaţional reprezentând sprijinul acordat de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă, în valoare de 500 de euro, fiecărui copil care se va naşte după intrarea în vigoare a legii. Actul precizează că numai copilul poate retrage sume din contul pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 14 ani şi cu acordul expres, după caz, al părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal.;

- primele examene mai importante ar urma să fie susţinute la finalul clasei a VI-a şi ar cumula atât limba română şi limbile străine, cât şi ştiinţe precum matematica, fizica, chimia, biologia.

- părinţii vor trebui să plătească amenzi în cazul în care copiii absentează de la cursuri, dar vor juca un rol mai important în sistem, în sensul că vor putea decide sancţiunea pentru un profesor care greşeşte sau chiar ce materii să studieze copiii, pentru că, alături de comunitatea locală, vor avea o pondere de 50% în consiliile de administraţie ale şcolilor;

- admiterea la liceu se va realiza, dacă numărul de candidaţi nu-l depăşeşte pe cel locurilor oferite, pe baza portofoliului educaţional al elevului. Dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului (media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a) şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale, diferenţierea se va face pe baza portofoliului educaţional al elevului;

- la finalul clasei a XII-a/a XIII-a, se va susţine examenul naţional de bacalaureat. Acesta constă în: probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;

- în ceea ce priveşte învăţământul superior, proiectul de lege prevede o nouă clasificare a universităţilor în instituţii de educaţie, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică şi instituţii de cercetare avansată şi educaţie iar din momentul adoptării noii legi, va putea fi aplicat şi “Registrul matricol unic”. Acesta reprezintă o bază de date electronică ce va cuprinde datele de identificare ale tuturor studenţilor din ţară, atât de la universităţile publice, cât şi de la cele private acreditate. Registrul va împiedica falsificarea de diplome.

sursa: AGERPRES

What Next?

Related Articles