Programul PNL de iesire din criza

Partidul Naţional Liberal a adoptat luni 17 mai în Biroul Politic cât şi de către Consiliul Naţional Executiv un program pentru ieşirea din actuala criză şi
reluarea creşterii economice.

Programul îşi propune ca orizont de timp imediat încadrarea în ţintele stabilite în Acordul revizuit cu Fondul Monetar Internaţional, în condiţiile în care
nu sunt abandonate măsurile reformatoare.

Prin Programul PNL sunt propuse măsuri ferme de modernizare a sistemelor publice şi de creştere a rolului activ, stimulator, al bugetului. Această asumare
strategică pentru anul 2010 creează premisele ca anul 2011 să devină anul relansării economice, oferind condiţii pentru ameliorarea nivelului de trai al
populaţiei.

Partidul Naţional Liberal consideră, astfel, că actualul impas poate fi depăşit printr-o acţiune de ansamblu pe trei direcţii: stimularea investiţiilor,
creşterea veniturilor bugetare şi redimensionarea rolului statului.

Obiectivele asumate de PNL prin Programul de Urgenţă sunt următoarele:

1. Crearea unui cadru favorabil mediului economic şi promovarea unor măsuri sectoriale cu efect de antrenare a economiei. Printre aceste măsuri se numără:
- menţinerea actualului sistem fiscal,
- anularea impozitului minim,
- reducerea TVA pentru construcţiile şi tranzacţiile de locuinţe noi la 5%,
- reducerea  integrală a impozitului pe venit şi a cotelor de contribuţii sociale pentru întreaga perioadă a anului 2010, pentru angajatorii care creează

locuri de muncă şi angajează persoane aflate de peste trei luni în şomaj.
 
2. Reducerea cheltuielilor publice prin restructurarea cheltuielilor bugetare şi redimensionarea rolului statului;
PNL propune, astfel, restructurarea administraţiei publice centrale prin
- reducerea numărului de ministere,
- reducerea numărului de agenţii,
- unificarea caselor naţionale de asigurări de sănătate,
- reorganizarea structurilor teritoriale din subordinea ministerelor şi agenţiilor guvernamentale la nivel regional,
- reducerea aparatului prefecturilor la care se vor păstra în principal atribuţii în domeniul controlului  de legalitate.

De asemenea, este nevoie şi de o restructurare a administraţiei publice locale prin generalizarea standardelor de costuri şi de personal pe baza unor
criterii de performanţă şi mărimea unităţii administrativ – teritoriale, desfiinţarea structurilor deconcentrate în majoritatea domeniilor.

Reducerea cheltuielilor bugetare trebuie făcută prin reducerea cu 50% a cheltuielilor prevăzute în legea bugetară cu achiziţii de imobile, dotări
independente, elaborarea studiilor de prefezabilitate şi de fezabilitate, deplasări, detaşări, transferuri. De asemenea, PNL propune şi reducerea cu 25% a
cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat cu bunuri şi servicii (protocol, carburanţi, poştă, telecomunicaţii).

3. Creşterea veniturilor bugetare precum şi reducerea  evaziunii fiscale;

4. Eficientizarea sistemului de management şi control pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene.
 
Partidul Naţional Liberal respinge pachetul de măsuri propus de Guvernul Boc apreciind că acesta reprezintă un răspuns inadecvat la provocările realităţii. O
reducere mecanică, fără discernământ, a cheltuielilor salariale şi sociale ale bugetului, nu poate fi o măsură înţeleaptă. ,,Pentru continuarea acordului cu
Fondul Monetar Internaţional şi pentru menţinerea ţintei de deficit nu trebuie reduse pensiile şi salariile, ci este nevoie de reducerea cu 50% a
cheltuielilor cu achiziţiile: studii de fezabilitate, prefezabilitate. De asemenea, trebuie reduse cu 25% cheltuielile cu bunurile şi serviciile. Ne pronunţăm clar pentru reducerea cheltuielilor în zona în care se face cu adevărat risipă’’, a declarat preşedintele PNL Crin Antonescu la finalul şedinţei
Comitetului Naţional Executiv al PNL.

sursa: Amos News

What Next?

Related Articles