Programul Naţional de Reformă 2011-2013 a fost adoptat de guvern

europe2020

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene (DAE), Bogdan Mănoiu, a anunţat că guvernul a adoptat Programul Naţional de Reformă pentru perioada 2011-2013.

Documentul reprezintă instrumentul de transpunere, la nivel naţional, a obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi cuprinde:

– măsurile privind creşterea economică;
– măsuri privind ocuparea forţei de muncă;
– angajamentele incluse în Pactul Euro Plus care vizează o serie de acţiuni strategice pe termen scurt destinate creşterii competitivităţii şi atingerii convergenţei economice în Uniunea Europeană;

În urma calendarului agreat la nivel european cu privire la Strategia Europa 2020, Guvernul a elaborat, în luna noiembrie 2010, o versiune preliminară a Programului Naţional de Reformă, în cadrul căreia au fost fixate ţinte naţionale concrete pentru toate domeniile majore ale acestei strategii, respectiv ocuparea forţei de muncă, cercetare-dezvoltare-inovare, energie şi schimbări climatice, educaţie, combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale. Pentru fixarea ţintelor naţionale au fost avute în vedere circumstanţele naţionale specifice, precum şi perspectivele economiei româneşti.

Guvernul va transmite Comisiei Europene versiunea finală a Programului Naţional de Reformă, iar monitorizarea aplicării programului la nivel naţional va fi asigurată de către Departamentul pentru Afaceri Europene.

sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles