Programarile la medicii de familie – telefonic

Medicii de familie vor acorda serviciile medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate pe baza unei programari telefonice sau prin alte mijloace, efectuata cu doua zile lucratoare inainte de data dorita. Acesta, potrivit unui ordin publicat spre dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.


Conform Ordinului, asistenta medicala ambulatorie cuprinde toate cabinetele medicale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, indiferent de forma lor de organizare, care asigura asistenta medicala primara, in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si de medicina dentara si in asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sanatatii.

Pentru realizarea programarii telefonice a serviciilor medicale, in conditiile prezentului ordin, cabinetele au obligatia sa afiseze la loc vizibil numarul de telefon la care se pot efectua programarile. Toate programarile se vor consemna in evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical, se mai arata in ordin.

In asistenta medicala primara se va lua in considerare, pentru programari, programul zilnic de activitate al medicului, in conditiile unui timp mediu pentru o consultatie de 15 minute.

 

 

Sursa: 9Am

What Next?

Related Articles