Prevederi ale Acordului de salvare a zonei Euro

Consiliul European 8 dec 2011

În urma unor negocieri ample, liderii statelor membre ale UE au reuşit să ajungă la un acord care prevede în principal încheierea unui nou tratat, din care să facă parte statele din zona euro şi, voluntar, şi state non-euro.

23 din cele 27 de state comunitare s-au arătat dispuse să facă parte dintr-un nou acord european. Excepţie fac Marea Britanie, Ungaria, Cehia şi Suedia, cele două din urmă anunţând că vor adera la noul tratat doar dacă vor obţine avizul parlamentelor naţionale.

Principalele prevederi:

– se va construi o uniune bugetară pentru euro, care va fi în acelaşi timp o uniune de stabilitate;

– Noua strategie de combatere a crizei se bazează pe doi piloni principali:

1. Devansarea termenului de implementare a Mecanismului European de Stabilitate (ESM), care ar urma să funcţioneze timp de un an în paralel cu Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Financiară (EFSF), dând astfel naştere unui „super-fond“ de urgenţă, cu o capacitate de creditare de 940 de miliarde de euro.
2. Înfiinţarea unui fond separat în cadrul FMI, în valoare de 200 de miliarde de euro, pentru ajutarea statelor cu probleme. Deocamdată, nu se ştie dacă cele 200 de miliarde de euro vor veni doar de la statele din zona euro sau dacă vor contribui toate ţările care sunt de acord cu încheierea unui nou tratat european.

– Statele care nu-şi vor respecta ţintele fiscale vor fi sancţionate. Sancţiunile vor putea fi impuse de o „majoritate calificată“ şi nu una absolută;

– Regulile fiscale stabilite:

1. Bugetele naţionale vor fi fie echilibrate, fie vor înregistra surplus. Principiul de „echilibru“ se va considera respectat dacă deficitul structural anual nu depăşeşte 0,5% din PIB. Ţinta agreeată de liderii UE pentru deficitul bugetar ramâne de 3% din PIB.

2. Regula va fi introdusă în legislaţia fiecărui stat care semnează tratatul. Norma va conţine un „mecanism automat de corecţie“, care va fi activat automat în caz de derapaj. Va fi elaborat de fiecare stat membru  în baza principiilor propuse de Comisia Europeană. Se recunoaşte jurisdicţia Curţii Europene de Justiţie în a verifica transpunerea acestor reguli la nivel naţional.

3. Statele membre se vor ghida după propriile referinte, în acord cu un calendar propus de Comisie.

4. Statele membre care se afla în procedură de deficit excesiv se vor supune Comisiei Europene şi Consiliului European pentru sprijin printr-un program de parteneriat economic care va detalia reformele structurale necesare pentru asigurarea unei îmbunătăţiri de durată a deficitelor excesive. Implementarea programului şi proiectele bugetare anuale aferente vor fi monitorizate de Comisie şi de Consiliu.

5. Se va înfiinţa un mecanism pentru monitorizarea „ex ante“ emisiunilor de obligaţiuni guvernamentale ale statelor membre.

Liderii europeni s-au asigurat că tratatul poate fi implementat rapid şi au eliminat nevoia de referendum naţional. Acestia au precizat că noul acord va fi adoptat pe baza „constituţională sau nivel echivalent“. Orice modificare a Constituţiei se face numai prin referendum, însă prin acel „nivel echivalent“ se elimină acest pas.

Noul tratat va permite consolidarea integrării la nivel UE şi va permite formarea unui „bloc fiscal compact“. Se doreşte mai multă disciplină fiscală şi mai multă putere pentru sancţionarea eventualelor derapaje.

DECLARAŢIA ŞEFILOR DE STAT SAU DE GUVERN DIN ZONA EURO

sursa: Consiliul European

What Next?

Related Articles

2 Responses to "Prevederi ale Acordului de salvare a zonei Euro"

  1. NEBUNUL says:

    Cehia si Suedia cer acordul parlamentului – Basescu este – zeus – hotaraste singur – noi poporul nu contam ! Zidul de la Targoviste asteapta ! Oare mai dureaza mult ?

  2. Tuku says:

    Ce a facut Basescu de unul singur, fara a avea un mandat – fara a consulta parlamentul – semnand acordul de la el putere – este – ABUZ DE PUTERE .
    Basescu trebuie DEMIS in regim de urgenta si ARESTAT !