Pensiile private: sunt ele sigure?

La întrebarea “cât de sigur este sistemul de pensii private?” a răspuns Asociaţia Pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Reprezentanţii APAPR au afirmat că activele participanţilor sunt în siguranţă şi vor da randamentul aşteptat din cel puţin 10 motive. Dintre acestea amintim:


- Legislaţia – deoarece aici este prevăzut în mod explicit faptul că fondurile de pensii private nu pot da faliment;
- Principiul separării activelor – prin lege este stipulat faptul că activele fondului de pensii sunt separate de activele administratorului, şi sunt gestionate deasemenea, separat;
- Reglementarea: sistemul de pensii private este reglementat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). CSSPP protejează intereselor participanţilor, autorizează şi avizează toate entităţile care funcţionează pe piaţa de pensii private, poate retrage autorizaţiile şi avizele, şi poate sancţiona companiile din această piaţă în caz de nereguli;
- Băncile depozitare – existenţa lor reprezintă un element necesar pentru siguranţa activelor participanţilor. Astfel, contribuţiile acestora se varsă direct în contul fondului de pensii, deschis la banca depozitara a activelor fondului, iar administratorul nu are acces direct la banii participanţilor şi nu îi poate folosi în niciun alt fel decât pentru investiţii.
- Auditul financiar: anual, atât administratorii, cât şi fondurile de pensii private au obligaţia legală de a se supune unui audit complet al situaţiilor lor financiare.

 

Auditul financiar este realizat de către un auditor extern independent, autorizat de CSSPP, care va trimite rapoartele şi rezultatele către administrator şi Comisia de Supraveghere. În final, rapoartele şi rezultatele sunt făcute publice.

 

Sursa: Wall- Street

What Next?

Related Articles