Noutăţi cu impact asupra vieţii românilor, la început de octombrie

Nou Cod civil. foto mondonews.ro

Prima noutate pe lista lunii octombrie ar fi intrarea în vigoare a noului Cod Civil. Noul Cod Civil îl înlocuieşte pe cel vechi, apărut în 1865 şi adoptat pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Acesta aduce câteva elemente de noutate, cum ar fi: protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice (de ex., consacrarea, ca mijloc specific de apărare, a dreptului la replică şi la rectificarea informaţiilor greşite apărute în presa audiovizuală); prevederi privind logodna, locuinţa familiei, alegerea regimului matrimonial şi divorţul pe cale administrativă; reglementarea generală a termenelor de decădere.
Logodna este o instituţie nouă apărută în dreptul civil român şi reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria;
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri.Proprietarul unui animal sau cel care se serveşte de el
răspunde de prejudiciul cauzat de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa;
Răspunderea pentru un edificiu sau pentru o construcţie aflată în proprietate; Proprietarul este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina unui edificiu sau al unei construcţii,  ori cauzat prin desprinderea unor părţi din ele, dacă aceasta este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie;
Consiliul de familie. Este un organ consultativ (fără personalitate juridică) constituit de instanţa de tutelă, cu rolul de a supraveghea modul în care tutorele îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte îndatoririle cu privire la persoana şi bunurile minorului. Până la înfiinţarea instanţelor de tutelă, atribuţiile acestora sunt exercitate de judecătorii;
Convenţia matrimonială;
Noi proceduri de divorţ.Pe cale administrativă poate fi soluţionat divorţul prin acord, indiferent de durata căsătoriei, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: soţii îşi exprimă liber şi neviciat consimţământul, în faţa ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor, nu au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi;
Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ. În limbaj comun se foloseşte sintagma “custodia copiilor”, termen împrumutat din alte sisteme de drept, care nu se suprapune identic exercitării autorităţii părinteşti după divorţ. O noutate din noul Cod Civil este exercitarea autorităţii părinteşti
de către ambii părinţi.Regula este aceea că, după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi (în limbaj obişnuit “custodie comună”);
– Respectarea vieţii private;Stabilirea unor limite, astfel încât jurnaliştii vor trebui să fie atenţi atunci când vor scrie despre viaţa privată a unei persoane.Interceptarea fără drept a unei convorbiri private, comisă prin orice mijloace tehnice, sau utilizarea în cunoştinţă de cauză a unei asemenea interceptări, precum şi ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, constituie atingeri ale vieţii private.
Libera exprimare; Articolul 70 din noul Cod Civil reglementează dreptul la liberă exprimare: “(1) Orice persoană are dreptul la liberă exprimare; (2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele prevăzute la art. 75″.

O altă noutatea a începutului de octombrie este majorarea – cu până la 10% – a preţului gazelor naturale pentru agenţii economici. Deşi la prima vederea scumpirile nu vor avea impact asupra consumatorilor casnici, aceştia vor fi totuşi afectaţi de o posibilă majorare a preţurilor la produsele finale. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, managerii români
estimează creşteri de preţuri imediate la medicamente, în industria IT, la electronice, în construcţii şi servicii.
Tot de începutul lunii octombrie ţine şi faptul că va fi supus spre consultare publică, un nou regulament privind creditele destinate persoanelor fizice. Potrivit documentului, care intră în vigoare din octombrie, pentru creditele de consum este prevăzută limitarea perioadei de acordare la cinci ani. De asemenea, solicitanţii de astfel de credite ar trebui să dispună de garanţii reale sau personale care să acopere în proporţie de 133% valoarea creditului.

În ceea ce priveşte creditele pentru achiziţionarea unei locuinţe, avansul minimum prevăzut în regulamentul BNR este de 30%, în cazul în care clienţii optează pentru euro, şi minimum 40% pentru celelalte monede, exceptând moneda naţională, unde avansul este de minimum 15%.

Aşadar, luna octombrie debutează cu niscaiva noutăţi care vor avea un oarecare impact asupra vieţii românilor.

What Next?

Related Articles