Nouă rezoluţie a PE privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul UE

joburi in UE. foto infooCitind nişte prevederi incluse într-o rezoluţie privind libera circulaţie în cadrul UE, adoptată de Parlamentul European în cursul acestei zile, trebuie să recunosc că am fost plăcut surprinsă. Aceasta, mai ales că documentul cu pricina vine la doar câteva zile distanţă de propunerea europarlamentarului german Stuck, de a-i amprenta pe românii şi bulgarii care pleacă la muncă în Germania. Exact ca pe vremea lui Hitler, când evreii şi ţiganii erau obligaţi să poarte la vedere semnul distinctiv cărei naţii îi aparţin.
Revenind la rezoluţie, în textul acesteia li se cere statelor-membre următoarele:
– să nu-i discrimineze pe muncitorii mobili din UE şi să folosească fondurile europene pentru a promova incluziunea socială”.
– să respecte dispoziţiile din Tratat privind normele UE care reglementează libertatea de circulaţie;
– să se asigure că principiile egalităţii şi dreptul fundamental la libertatea de circulaţie sunt respectate pentru toate statele-membre.

Parlamentul European “contestă cu fermitate poziţia adoptată de unii lideri europeni, care au solicitat să fie operate modificări şi să fie limitată libera circulaţie a cetăţenilor” şi solicită statelor-membre să evite orice măsuri care ar putea afecta dreptul la libera circulaţie, fundamentat pe legislaţia de bază a UE”.

Rezoluţia “respinge total orice propunere de a plafona numărul de migranţi din UE”, deoarece contrazice principiul din Tratatul privind UE referitor la libera circulaţie a persoanelor.

CE şi statele membre trebuie să asigure aplicarea strictă a dreptului UE, astfel încât să garanteze că toţi lucrătorii din UE sunt “trataţi în mod egal şi nu sunt discriminaţi în ceea ce priveşte accesul la locuri de muncă, condiţiile de angajare şi de muncă, remunerarea, concedierea, prestaţiile sociale şi beneficiile fiscale, asigurând astfel concurenţa loială între întreprinderi”.

Autorităţile naţionale sunt sfătuite să combată “toate restricţiile nejustificate sau obstacolele” în calea dreptului de liberă circulaţie a lucrătorilor, împreună cu orice exploatare a lucrătorilor.

În acelaşi timp, statelor membre li se cere să nu discrimineze lucrătorii mobili din UE în urma “asocierii eronate a dreptului la liberă circulaţie în scopul găsirii unui loc de muncă cu presupuse abuzuri ale sistemelor de securitate socială”. În acest sens, eurodeputaţii subliniază faptul că “niciunul dintre statele-membre care au afirmat existenţa acestei poveri nu a prezentat Comisiei dovezi”, aşa cum li s-a solicitat.

Parlamentul European solicită Comisiei să întreprindă “o monitorizare sistematică şi detaliată a modului în care se respectă dreptul fundamental la libera circulaţie a lucrătorilor din cadrul UE”.

Statele-membre trebuie să utilizeze “pe deplin şi în mod transparent resursele disponibile în cadrul fondurilor europene, cum ar fi Fondul Social European şi Fondul european de dezvoltare regională, pentru a promova integrarea, incluziunea socială şi lupta împotriva sărăciei şi pentru a sprijini eforturile comunităţilor locale de a face faţă unei eventuale creşteri a numărului de cetăţeni marginalizaţi”.
În concluzie, se pare că s-a dat deşteptarea pe la UE, şi poate-poate, unii nu sunt mai EGALI decât ALŢII, în cadrul Uniunii!

S.B.

Sursa: MEDIAFAX, EUObserver

What Next?

Related Articles