Noua Lege a educaţiei – reglementări privind Studiile de master la ID, studiile postruniversitare şi programele postdoctorale

Studii de master aflate în derulare la forma de învăţământ la distanţă (ID) intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2011-2012.
Universităţile pot organiza admiterea numai pentru cele acreditate, în urma evaluării, până cel târziu în 1 septembrie 2011.

Prevederile sunt cuprinse în Ordinul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, publicat, miercuri, 9 februarie, în Monitorul Oficial, la câteva ore după intrarea în vigoare a Legii educaţiei.

Potrivit Ordinului, structura, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior se menţin aşa cum au fost aprobate la începutul anului universitar 2010-2011, până la intrarea în vigoare a noilor carte universitare şi aprobarea structurii universităţilor pe facultăţi prin hotărâre a Guvernului.

“Programele de studii universitare de master, organizate în condiţiile legii şi aflate în derulare la forma de învăţământ la distanţă intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2011-2012″, potrivit ordinului MECTS, preluat de MEDIAFAX.

Instituţiile de învăţământ superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului Educaţiei, în urma evaluării ARACIS, până la data organizării admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

Programele de studii universitare de master intrate în procedură de evaluare anterior intrării în vigoare a Legii educaţiei urmează să fie evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data începerii evaluării.

Senatul universitar poate înfiinţa duble specializări numai după evaluarea de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi autorizarea respectivelor programe.

Studiile postuniversitare organizate până la intrarea în vigoare a Legii educaţiei şi care se află în derulare intră în lichidare şi nu se mai organizează admitere.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se vor organiza începând cu anul universitar 2011-2012.

Obligaţia universităţilor de a asigura un minim de 30 la sută din locurile de practică necesare, dintre care cel puţin 50 la sută în afara universităţilor, se aplică începând cu anul universitar 2011-2012.

Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii educaţiei se desfăşoară şi se finalizează în condiţiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobării acestora.

Cadrele didactice din învăţământul superior care vor fi pensionate înaintea finalizării anului universitar 2010-2011 îşi pot continua activitatea fără aprobarea senatului universitar, până la finalizarea anului, se mai arată în Ordinul MECTS privind măsurile tranzitorii în sistemul de învăţământ.

Noua Lege a educaţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 10 ianuarie. Unele prevederi din Legea educaţiei vor fi aplicate începând de miercuri, 9 februarie, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar pentru altele actul normativ prevede intrarea în vigoare la alte date.

Sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles