Luna Europeană a Siguranţei pe Internet

Luna Europeană a Siguranţei pe Internet

Luna Europeană a Siguranţei pe Internet

Octombrie 2013  este luna europeană a Securităţii Informatice. În 2013 Agenţia Europeană pentru Reţele şi Securitate Informatică, ENISA, continuă promovarea şi dezvoltarea proiectului Luna Europeană a Siguranţei pe Internet, prin colaborarea dintre statele membre şi Comisia Europeană pentru a se asigura o concentrare eficientă pe teme cu impact global, scopul proiectului fiind creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei asupra ameninţărilor din mediul online. Luna Europeană a Securităţii Informatice include o gamă de activităţi, publicitate TV şi radio, campanii social media, distribuirea de pachete educaţionale şi evenimente speciale organizate în fiecare stat membru participant.

În Romania, pe 10 şi 11 octombrie are loc seminarul internaţional “Protecţia infrastructurilor critice din sectoarele energetic şi comunicaţii“, organizat în incinta Bibliotecii Universităţii Politehnice Bucureşti, de Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate, Asociaţia Română pentru Promovarea Protecţiei Infrastructurilor Critice şi Servicii Critice şi ANSSI (Asociaţia Naţională pentru Securitatea Sistemelor Informatice), cu sprijinul CERT-RO. Principalele teme de discuţie vor fi strategia de securitate cibernetică europeană şi naţională, infrastructurile critice de informaţii în contextul noilor abordări privind securitatea cibernetică şi cooperarea dintre sectorul guvernamental, mediul de afaceri şi societatea civilă.

La Sibiu în perioada 14-25 octombrie va fi deschisă expoziţia “Social Heroes, Social Media Victims. From hieroglyphs to facebook” (“Eroi şi victime ale reţelelor sociale, de la hieroglife la facebook”), în incinta Primăriei din Sibiu, cu sprijinul CERT-RO şi sub patronajul Secretarului General al UIT (Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor).

În data de 16 octombrie va fi organizată, de către Institutului Bancar Român cu sprijinul CERT-RO, conferinţa „Cyberthreats 2013”, unde se va aborda subiectul nevoii unei reglementări eficiente din perspectiva riscurilor operaţionale şi a problemelor administrării riscului operaţional aferent activităţilor de IT şi comunicaţii.

Un alt eveniment sub egida programului „Luna Europeană a Securităţii Informatice” (ECSM) va fi conferinţă anuală a CERT-RO – „Noi provocări globale de securitate cibernetică”, din dată de 31 octombrie 2013, din cadrul Târgului deschis inovării „Future Communities”, ce se va desfăşura la Biblioteca Naţională a României, având că scop creşterea nivelului de conştientizare a populaţiei asupra ameninţărilor din mediul online.

CERT-RO – Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – asigură elaborarea şi diseminarea politicilor publice de prevenire şi contracarare a incidentelor din cadrul infrastructurilor cibernetice, potrivit ariei de competenţă. CERT-RO analizează disfuncţionalităţile procedurale şi tehnice la nivelul infrastructurilor cibernetice, fiind condus de un director general şi de un director general adjunct, sprijiniţi de Comitetul de coordonare format din reprezentanţi ai: Ministerului Comunicatiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor,  Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază, Oficiului Registrului National al Informaţiilor Secrete de Stat, Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

 

Sursa CERT-RO

 

 

 

 

Bianca Simion, InfoMondo Militar

What Next?

Related Articles