Lista cu cele 12 măsuri de relansare economică întocmită de mediul antreprenorial

Un grup de executive manageri împreună cu un reprezentant al BERD a alcătuit un plan de relansare economică a României, în 12 puncte. Aceste măsuri sunt următoarele:
– introducerea la Ministerul de Finanţe a unui Registru transparent de creanţe asupra bugetului de stat, cu o scadenţă atribuită fiecarei creanţe;
– începerea programului “Prima Casa 3″ pentru relansarea sectorului imobiliar şi al construcţiilor;

– crearea unui Consiliu de Dezvoltare Economică (CDE) pentru a ajuta la definirea strategiei pe termen lung a economiei româneşti;

– crearea de facilităţi de creditare subvenţionată pentru sectorul IMM, prin contribuţia comună a băncilor şi a sectorului public;

– înfiinţarea, de asemenea, unei bănci  sau  fond de dezvoltare care ar putea prelua acest rol (pe baza modelului KfW din Germania) pentru a ajuta la creşterea ratei de absorbţie a fondurilor UE;
– dezvoltarea pieţelor de capital prin listarea locală şi internaţională a Fondului Proprietatea şi prin stabilirea unui program accelerat, clar şi transparent de privatizare a companiilor de stat – listări şi vânzări strategice, inclusiv acţiuni minoritare (în domenii precum infrastructura, transport, energie);
– externalizarea (sau centralizarea într-o singura entitate cu experienţă ridicată) managementului procesului de accesare a fondurilor UE;

– analiza oportunităţilor primelor pentru angajaţii de la stat care lucrează cu fonduri UE şi acordarea acestora în funcţie de performanţa realizată;

– prezentarea unei candidaturi comune (împreună cu Bulgaria şi Ungaria) pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020;
– promovarea modelelor de cofinanţare. Sectorul privat să susţină costurile pentru iniţierea unui proiect major propus de Guvern;
– accelerarea investiţiilor în infrastructura aferentă agriculturii, inclusiv prin absorbţia fondurilor UE;
– concentrarea controalelor fiscale asupra contribuabililor care prezintă un risc ridicat de evaziune fiscală, faţă de efectuarea controalelor la întamplare;

– concentrarea asupra unor măsuri eficiente de scădere a evaziunii, de îmbunătăţire a colectării taxelor şi de luptă împotriva spălării banilor;
– ajustarea legislaţiei muncii pentru a o face mai flexibilă şi adaptabilă la schimbările din mediul economic (inclusiv, dar fără a se limita la, Codul Muncii, Legea Patronatelor, Legea Conflictelor Colective de Muncă şi Legea Sindicatelor);
– reformarea administraţiei publice prin folosirea de indicatori de eficienţă clar definiţi.

Sursa: Wall-Street

What Next?

Related Articles