Legile juristei Udrea, vis-a-vis de împărţirea administrativă a capitalei

Jurista Elena Udrea a întocmit un proiect de lege pe care şi-l va asuma, după modelul des-uzitat de Boc: proiectul vizează modificarea organizării administrative a Capitalei. Potrivit B365.ro, citat de Realitatea, legea lui Udrea ar modifica împărţirea administrativ teritorială astfel:
Sectoarele

-îşi păstrează denumirile de “sectoare”

-sunt în număr de şase

-sunt subdiviziuni-administrativ teritoriale, fără personalitate juridică

-sunt conduse de viceprimari ai Bucureştiului, subordonaţi Primarului General

-graniţele sectoarelor vor fi stabilite printr-o anexă la lege, în condiţiile în care actuala lor împărţire datează din 1979

Consiliul Municipiului Bucureşti

-este compus din 55 de consilieri.

-consilierii sunt aleşi prin vot uninominal

-aprobă  bugetul general, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare

-aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

– aprobă  bugetele sectoarelor, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare de la nivelul sectoarelor; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar de la nivelul sectoarelor

-aprobă planurile urbanistice generale, zonale şi de detaliu ale municipiului Bucureşti

-numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

-Hotărârile Consiliului Municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru viceprimarii municipiului Bucureşti.

Primarul Capitalei

-este ales prin vot direct, de către cetăţenii Bucureştiului, pentru un mandat de patru ani

-este ordonator principal de credit

-îi are în subordinea sa pe viceprimari

-este responsabil de serviciile de educaţie, infrastructură, protecţia copilului, sănătate, cultură, sport şi turism, ordine publică, mediu, dezvoltare urbană, evidenşa populaţiei, stare civilă

Primarii de sector

-noua lor funcţie va fi de viceprimar

-vor fi subordonaţi primarului general

-ar urma să fie aleşi de Consiliul Muncipiului Bucureşti, pe o perioadă de patru ani, prin votul majorităţii, din rândul consilierilor municipali

– îşi păstrează statutul de consilier, pe durata mandatului de viceprimar, fără indemnizaţie de consilier

-pot fi schimbaţi din funcţie de Consiliul Municipiului Bucureşti, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea formaţiunilor politice care i-au susţinut

– gestionează bugetul local aprobat pentru sector de Consiliul Municipiului Bucureşti;

-eliberează autorizaţii de construire pentru construcţii conform reglementărilor urbanistice aprobate de Consiliul Municipiului Bucuresti;

– atribuie locuinţe din fondul de locuinţe sociale care le sunt puse la dispoziţie de Consiliul Municipiului Bucureşti pe baza criteriilor stabilite de acesta.

-în cazul în care primarul general lipseşte mai mult de trei zile din localitate, unul dintre viceprimari îi ia locul, în urma votului secret din consiliu, aceeaşi situaţie fiind valabilă şi în cazul în care funcţia de primar devine vacantă.

Sursa: B365.ro, Realitatea

What Next?

Related Articles

One Response to "Legile juristei Udrea, vis-a-vis de împărţirea administrativă a capitalei"

  1. Grigore Minchia says:

    DAR DE CE SA NU FACEM CA DICTATORUL CAROL… ?!???SA CHEMAM LA PALAT PE CANDIDATII CARE IES IN ALEGERI IN CALITATE DE CONSILIERI JUDETENI SI SA-I PUNEM PRIN DECRET EDILI SEFI… IAR UDREA NUTI LUBASEASCU SA APROBE NUMIRILE PE FIECARE URBE SI COMUNE… PENTRU VIITORUL PDL-IST SI AL PARTIDULUI DE LACHEI INAINTE SPRE GLORIA PARTIDULUI SI CASTIGULUI GASTII DE MAFIO-SECURISTOCRIPTOCOMUNISTI… URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!