Guvernul vrea sa stimuleze tinerii sa isi deschida propriile afaceri

Guvernul a decis, ca măsuri de combatere a crizei şi de relansare economică, următoarele: stoparea controalelor abuzive la firme, simplificarea publicării actelor de funcţionare a firmei şi reducerea la minim a capitalului pentru microîntreprinderile înfiinţate de către tineri.


Va fi reglementată şi posibilitatea reglării pe cale amiabilă, după primirea somaţiei, a eventualelor neconcordanţe în fişa de evidenţă de plătitor şi evidenţa contribuabililor, urmând să fie eliminate şi prevederile actuale care condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni.

Legislaţia actuală condiţionează suspendarea de către instanţă a executării unui act administrativ fiscal de depunerea unei cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate sau de până la 2.000 lei în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluat în bani.

Pentru tinerii care intenţionează să înfiinţeze microîntreprinderi, cerinţa privind capitalul de pornire va fi redusă la minimum, la 10 lei, cu restrângerea domeniilor de activitate la maximum 5 servicii.

Pentru microintreprinderea aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri, vor fi acceptate scutiri la plata impozitelor pe profit şi salarii, acordarea cu prioritate de sprijin financiar, scutirea de la plata unor taxe vamale, precum şi acordarea de credite cu perioadă de graţie şi prin acordarea de garanţii în proporţie de 90% din valoarea creditului de către un fond de garantare.

De asemenea, vor fi restrânse condiţiile impuse angajatorilor care încadrează şomeri, iar competenţele profesionale vor fi recunoscute şi certificate, ca măsură de stimulare a ocupării.

 

 

Sursa: MEDIAFAX

What Next?

Related Articles