Petru Luhan: dezvoltarea regiunilor stagnează din cauza comunicării defectuoase CE-regiuni

Europarlamentarul român, Petru Luhan, membru în Comisia pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European, apreciază că o “comunicare defectuoasă între Comisia Europeana şi regiuni duce la stagnarea dezvoltării regiunilor”.Prin urmare, Luhan consideră că o soluţie pentru înlăturarea acestui neajuns ar fi realizarea unei comunicări Comisie-regiuni “în sistem de parteneriat”.

“Deseori regiunile nu cunosc regulamentele, oportunităţile şi perioadele de valabilitate a unor programe de finanţare. Printr-o mai bună comunicare a Comisiei, cele 271 regiuni definite la nivel european ar putea beneficia de mai multe finanţări si mai substanţiale, acordate într-un timp mai scurt. Doar câteva regiuni din Germania si-au creat canale de comunicare concrete în special prin reprezentanţele deschise la Bruxelles”, precizează Luhan.

Comisia Europeană a răspuns prin intermediul comisarului Johannes Hahn (Austria) interpelării europarlamentarului Petru Luhan „Comisia a reorientat politica de coeziune pentru perioada 2007-2013, prevăzând 86 miliarde EUR (din care 65 de miliarde EUR din Fondul European de Dezvoltare Regionala) pentru investiţii în dezvoltarea capacitaţii de cercetare şi inovare în statele membre şi în regiunile acestora[1].”

“Desigur că identificarea şi valorificarea potenţialului creativ depind de gradul de implicare a  actorilor de la nivel local şi regional. Cred că această perioadă de criză economică ne aduce în situaţia de a identifica şi lua în considerare  aspecte şi zone de potenţial neglijate pana în momentul de faţă.  Strategiile de specializare inteligenta a regiunilor ne vor pune în faţa unor alegeri strategice. Este momentul asumării unor decizii de dezvoltare pe termen lung.” a declarat  Petru Luhan, membru în Comisia pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European. .

După cum este precizat în răspunsul Comisiei, aceste strategii ar trebui să fie însoţite de măsuri adiacente de îmbunatăţire a conditiilor-cadru pentru cercetare şi inovare, prin alinierea sprijinului acordat prin Fondul European de Dezvoltare Regională la priorităţile Programului Naţional de Reformă şi prin valorificarea completa a flexibilităţii programelor de politica regionala pentru a redirecţiona finanţarea în acest scop.

“În plus, pentru a asista regiunile in acest proces, Comisia va lansa în 2011 o platformă de specializare inteligenta, necesară pentru  diseminarea de informaţii şi pentru a asigura un feed-back către regiuni. Instituirea unei platforme de învăţare va consolida capacităţile şi competenţele în acest domeniu şi va sprijini schimburile de experienţă”, se arată într-un comunicat primit de la cabinetul europarlamentarului Petru Luhan.

Sursa: Cabinet europarlamentar Petru Luhan

What Next?

Related Articles