“Energie 2020″: noua strategie pentru o energie competitivă a UE

Comisia Europeană a prezentat noua strategie pentru o energie competitivă, durabilă şi sigură, “Energie 2020″.

Pentru a accelera proiectele strategice ale UE, Comisia propune o procedură simplificată şi mai rapidă pentru acordarea autorizaţiilor de construcţie, cu stabilirea unui termen maxim pentru obţinerea autorizaţiei finale şi a finanţării europene. De asemenea, va fi înfiinţat un “ghişeu unic”, care să gestioneze cererile pentru toate autorizaţiile necesare realizării unui proiect.

Principalele prevederi ale startegiei “Energie 2020″:

1. Strategia stabileşte priorităţile în domeniul energetic pentru următorii zece ani şi prezintă măsurile care trebuie luate de statele membre:

– Reducerea consumului de energie prin stimulente investiţionale;

– Comisia îşi propune să se concentreze asupra celor două sectoare care prezintă cel mai ridicat potenţial de reducere a consumului de energie: transporturi şi construcţii;

– în vederea finanţării măsurilor de reabilitare a locuinţelor şi de reducere a consumului de energie, Comisia va propune, până la jumătatea anului 2011, unele stimulente investiţionale şi instrumente financiare inovatoare;

– în sectorul public trebuie avută în vedere eficienţa energetică atunci când se achiziţionează lucrări, servicii sau produse;

– în sectorul industrial, certificatele de eficienţă energetică ar putea fi un stimulent pentru a determina companiile să investească în tehnologii cu consum energetic redus.

2. Termen pentru finalizarea pieţei interne a energiei:

– până în anul 2015, trebuie ca niciunul dintre statele membre să nu mai fie izolat;

– în următorii zece ani, sunt necesare investiţii în infrastructura energetică a UE totalizând o mie de miliarde de euro;

– Comisia propune o procedură simplificată şi mai rapidă pentru acordarea autorizaţiilor de construcţie, cu stabilirea unui termen maxim pentru obţinerea autorizaţiei finale şi a finanţării din partea UE;

– trebuie să existe un “ghişeu unic”, care să gestioneze cererile pentru toate autorizaţiile necesare realizării unui proiect.

3. Coordonarea politicii energetice a Uniunii Europene faţă de ţările terţe:

– coordonarea politicii energetice a Uniunii Europene faţă de ţările terte, în special în ceea ce priveşte relaţiile Uniunii cu partenerii cheie;

– Comisia propune extinderea Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei pentru a integra şi alte ţări care doresc să participe la piaţa de energie a UE;

– se anunţă o cooperare importantă cu Africa în scopul furnizării de energie durabilă pentru toţi cetăţenii acestui continent.

4. Noi tehnologii energetice

– se vor lansa patru proiecte majore în domenii esenţiale pentru asigurarea competitivităţii Europei;

– proiectele vor fi cu prioritate în domeniile noilor tehnologii pentru retele inteligente si stocarea energiei electrice;

– cercetarea privind cea de-a doua generaţie de biocombustibili;

– parteneriatul “proiecte urbane inteligente” pentru promovarea reducerii consumului de energie in zonele urbane.

5. Sisteme mai clare de facturare

– noi măsuri privind posibilitatea comparării preţurilor, schimbarea furnizorilor de energie şi sisteme de facturare clare şi transparente.

Obiectivele energetice ale Uniunii Europene au fost încorporate în strategia “Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, adoptată de Consiliul European în iunie 2010.

Principalele obiective până în 2010 sunt: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice.

sursa: HotNews

What Next?

Related Articles