Declarația UE-Turcia referitoare la criza migraţiei

Turcia si UE.-fotokaradenizMembrii Consiliului European s-au reunit pe 18 martie cu omologul lor turc. A fost cea de a treia reuniune din noiembrie 2015 până astăzi, dedicată aprofundării relaţiilor dintre Turcia şi UE, precum şi abordării crizei migraţiei.

Membrii Consiliului European şi-au exprimat cele mai sincere condoleanţe adresate poporului turc în urma atentatului cu bombă de duminică (12 martie, n.r.) de la Ankara. Aceştia au condamnat cu fermitate acest act atroce şi şi-au reiterat sprijinul continuu în lupta contra terorismului sub toate formele sale.

Turcia şi Uniunea Europeană şi-au reconfirmat angajamentul faţă de punerea în aplicare a planului lor de acţiune comun, activat la 29 noiembrie 2015.

S-au realizat deja progrese însemnate, printre care: deschiderea de către Turcia a pieţei muncii pentru sirienii aflaţi sub protecţie temporară, introducerea de noi cerinţe în materie de vize pentru sirieni şi alte naţionalităţi, accelerarea eforturilor în materie de securitate de către paza de coastă şi poliţia din Turcia şi schimbul amplificat de informaţii. Mai mult, Uniunea Europeană a început efectuarea de plăţi din suma de 3 miliarde de euro a Instrumentului pentru refugiaţii din Turcia, destinate unor proiecte concrete, iar lucrările pe tema liberalizării vizelor şi cele din cadrul dezbaterilor pe tema aderării au avansat, inclusiv în ceea ce priveşte deschiderea Capitolului 17 în luna decembrie a anului trecut. La 7 martie 2016, Turcia a convenit, de asemenea, să accepte returnarea rapidă a tuturor migranţilor care nu au nevoie de protecţie internaţională şi care traversează frontiera dinspre Turcia în Grecia şi să preia toţi migranţii aflaţi în situaţie neregulamentară care sunt interceptaţi în apele teritoriale turceşti.

Turcia şi UE au fost, de asemenea, de acord să continue accelerarea luării de măsuri împotriva persoanelor care introduc ilegal migranţi şi au salutat stabilirea activităţii NATO în Marea Egee. În acelaşi timp, Turcia şi UE recunosc că sunt necesare noi eforturi rapide şi hotărâte.

Pentru a contracara modelul de afaceri folosit de persoanele care introduc ilegal migranţi şi a oferi migranţilor o alternativă la a-şi pune viaţa în pericol, UE şi Turcia au decis astăzi să pună capăt migraţiei neregulamentare dinspre Turcia către UE. Pentru a atinge acest scop, acestea au convenit asupra următoarelor puncte de acţiune suplimentare:

1) Toţi noii migranţi aflaţi în situaţie neregulamentară care traversează, începând cu data de 20 martie 2016, frontiera dinspre Turcia către insulele greceşti vor fi returnaţi în Turcia. Aceasta se va realiza în deplină conformitate cu dreptul UE şi cu dreptul internaţional, fiind astfel exclus orice tip de expulzare colectivă. Toţi migranţii vor fi protejaţi în conformitate cu standardele internaţionale relevante şi cu respectarea principiului nereturnării. Este vorba de o măsură temporară şi extraordinară, care este necesară pentru a pune capăt suferinţei umane şi a restabili ordinea publică. Migranţii care sosesc pe insulele greceşti vor fi înregistraţi corespunzător şi orice cerere de azil va fi prelucrată în mod individual de autorităţile greceşti în conformitate cu Directiva privind procedurile de azil, în cooperare cu UNHCR.

Migranţii care nu fac cerere de azil sau ale căror cereri s-a stabilit că sunt nefondate sau inadmisibile în conformitate cu directiva menţionată vor fi returnaţi în Turcia. Turcia şi Grecia, asistate de instituţiile şi agenţiile UE, vor lua măsurile necesare şi vor conveni asupra oricăror înţelegeri bilaterale necesare, inclusiv asupra prezenţei oficialilor turci pe insulele greceşti şi a oficialilor greci în Turcia începând cu 20 martie 2016, pentru a asigura rolul legătură şi a facilita astfel funcţionarea fără sincope a acestor înţelegeri. Costurile aferente operaţiilor de returnare a migranţilor aflaţi în situaţie neregulamentară vor fi suportate de UE.

2) Pentru fiecare sirian care este returnat către Turcia dinspre insulele greceşti, un alt sirian va fi relocat dinspre Turcia către UE, ţinând seama de criteriile privind vulnerabilitatea ale ONU. Va fi instituit un mecanism, cu asistenţă din partea Comisiei, a agenţiilor UE şi a altor state membre, precum şi a UNHCR, pentru a asigura punerea în practică a acestui principiu cu începere de la data demarării returnărilor. Se va acorda prioritate migranţilor care nu au intrat sau nu au încercat să intre neregulamentar în UE în trecut.

De partea UE, relocarea în cadrul acestui mecanism va avea loc, într-o primă etapă, prin îndeplinirea angajamentelor asumate de statele membre în concluziile reuniunii reprezentanţilor guvernelor statelor membre din cadrul Consiliului din 20 iulie 2015, 18 000 de locuri fiind încă disponibile pentru relocare în temeiul acestor angajamente. Se va răspunde la orice noi nevoi de relocare printr-o înţelegere voluntară similară, în limita a 54 000
de persoane suplimentare.

Membrii Consiliului European salută intenţia Comisiei de a propune o modificare a deciziei privind relocarea din 22 septembrie 2015, astfel încât să fie posibilă compensarea oricărui angajament de relocare asumat în cadrul respectivei înţelegeri din locurile nealocate în temeiul respectivei decizii. În cazul în care aceste acorduri nu îndeplinesc obiectivul de oprire a migraţiei neregulamentare, iar numărul returnărilor se apropie de cifrele menţionate anterior, acest mecanism va fi revizuit. În cazul în care numărul returnărilor depăşeşte cifrele prevăzute anterior, acest mecanism va fi suspendat.

3) Turcia va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea deschiderii de noi rute de migraţie ilegală, pe mare sau pe uscat, dinspre Turcia către UE şi va coopera cu statele învecinate, precum şi cu UE în acest sens.

4) Odată ce trecerile neregulamentare ale frontierei dintre Turcia şi UE vor fi încetat sau, cel puţin, vor fi fost reduse în mod semnificativ şi sustenabil, va fi activat un sistem de admisie umanitară pe bază de voluntariat. Statele membre ale UE vor contribui la acest sistem pe bază voluntară.

5) Se va accelera aducerea la îndeplinire a foii de parcurs privind liberalizarea vizelor în raport cu toate statele membre participante, în vederea eliminării cerinţelor privind vizele pentru cetăţenii turci până cel  târziu la sfârşitul lunii iunie 2016, cu condiţia respectării tuturor criteriilor. În acest scop, Turcia va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor rămase pentru a permite Comisiei să prezinte, în urma evaluării necesare a îndeplinirii criteriilor, o propunere
adecvată până la sfârşitul lunii aprilie, pe baza căreia Parlamentul European şi Consiliul să poată lua o decizie finală.

6) UE, în strânsă cooperare cu Turcia, va accelera în continuare plata  celor 3 miliarde de euro alocaţi iniţial în cadrul Instrumentului pentru refugiaţii din Turcia şi va asigura finanţarea unor proiecte suplimentare destinate persoanelor care beneficiază de un regim de protecţie temporară, identificate cu ajutorul unei contribuţii rapide din partea Turciei, înainte de sfârşitul lunii martie. Va fi identificată în comun, in termen de o săptămână, o primă listă de proiecte concrete pentru
refugiaţi, în special în domeniul costurilor legate de sănătate, educaţie, infrastructură, alimentaţie şi al altor costuri ale vieţii care pot fi finanţate cu uşurinţă din cadrul instrumentului. În momentul în care aceste resurse sunt pe punctul de a fi utilizate integral şi cu condiţia ca angajamentele descrise mai sus să fie respectate, UE va mobiliza finanţare suplimentară pentru instrument, în valoare de alte 3 miliarde de euro până la sfârşitul anului 2018.

7) UE şi Turcia au salutat activitatea în desfăşurare privind modernizarea uniunii vamale.

8) UE şi Turcia şi-au reconfirmat angajamentul în favoarea revigorării procesului de aderare, astfel cum figurează în declaraţia lor comună din 29 noiembrie 2015. Acestea au salutat deschiderea capitolului 17  la 14 decembrie 2015 şi au decis, ca etapă următoare, deschiderea capitolului 33 în timpul preşedinţiei neerlandeze. Acestea au salutat prezentarea de către Comisie a unei propuneri în acest sens în aprilie. Activitatea de pregătire pentru deschiderea altor capitole va continua
într-un ritm accelerat, fără a aduce atingere poziţiilor statelor membre în conformitate cu normele existente.

9) UE şi statele sale membre vor conlucra cu Turcia la orice demers comun pentru a îmbunătăţi condiţiile umanitare din interiorul Siriei, în special în anumite zone de lângă graniţa turcă, prin care s-ar permite populaţiei locale şi refugiaţilor să trăiască în zone care vor fi mai sigure.

Se va avansa în paralel în privinţa tuturor acestor elemente, care vor fi monitorizate în comun cu o frecvenţă lunară.

UE şi Turcia au decis să se reunească din nou, în funcţie de necesităţi, în conformitate cu declaraţia comună din 29 noiembrie 2015.

Sursa: www.consilium.europa.eu

What Next?

Related Articles