De la 1 ianuarie va intra in vigoare registrul de evidenţă a salariaţilor

Incepand cu 1 ianuarie 2011 angajatorii şi ITM-urile vor restitui carnetele de muncă titularilor până la sfârşitul lunii iunie 2011 concomitent cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie, a registrului de evidenţă a salariaţilor.

Potrivit Inspectiei Muncii, refacerea vechimii în muncă se va face doar în instanţă.


 
Începând de anul viitor, dispoziţiile Decretului 92/1976 privind carnetul de muncă se abrogă şi odată cu intrarea în vigoare a noilor dispoziţii legale, carnetele de muncă vor dispărea, iar evidenţa muncii se va realiza electronic, prin registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Astfel, angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă le vor elibera titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, acelaşi lucru urmând să fie făcut şi de către inspectoratele teritoriale de muncă, care deţin carnetele de muncă ale salariaţilor, şi care vor trebui eliberate angajatorilor până la aceeaşi dată.

“Inspecţia Muncii a elaborat un plan de propuneri privind eficientizarea activităţii Inspecţiei Muncii în domeniul relaţiilor de muncă, care a fost aprobat de către Ministrul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale, care cuprinde etapele de urmat pentru predarea în condiţii optime a carnetelor de muncă către angajatori dar şi eficientizarea activităţii Inspecţiei Muncii în ceea ce priveşte activitatea de control prin preluarea inspectorilor de muncă de la evidenţa muncii la corpurile de control din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă”, precizează, marţi, Inspecţia Muncii, într-un răspuns remis MEDIAFAX.

Astfel, pentru respectarea termenelor prevăzute în Codul Muncii, a început inventarierea carnetelor de muncă păstrate şi completate la sediile inspectoratelor teritoriale de muncă, completarea şi certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă ce se află la inspectoratele teritoriale de muncă şi certificarea şi contrasemnarea pentru legalitate a înscrierilor efectuate în carnetele de muncă de către angajatorii cărora li s-a aprobat păstrarea şi completarea acestora la sediu, precum şi alte activităţi specifice.

“Angajatorii vor fi înştiinţaţi de către inspectoratele teritoriale de muncă prin mijloace proprii, cu privire la activităţile ce urmează a se desfăşura în vederea predării carnetelor de muncă”, precizează IM.

Pentru a proba vechimea în muncă a persoanelor care au lucrat înaintea datei de 1 aprilie 2001 datele înscrise în carnetele de muncă trebuie preluate, prin copiere şi scanare, la Casa Judeţeană de Pensii.

“Termenul limită până la care s-au putut prelua datele de pe aceste carnete a fost septembrie 2010 pentru preluare şi noiembrie 2010 pentru scanare. Pentru preluarea datelor de către Casa Judeţeană de Pensii carnetul de muncă trebuie însoţit de o copie după actul de identitate din care să rezulte Codul Numeric Personal. Astfel că pentru carnetele de muncă abandonate de titulari şi pentru care deţinătorul nu are copie după actul de identitate nu pot fi predate caselor judeţene de pensii. Este o ultimă ocazie pentru cei cu carnete de muncă «uitate» la foştii angajatori să-şi facă ordine în documente. După decembrie 2010 refacerea vechimii se poate realiza numai în instanţă”, atrage atenţia IM.

Pentru funcţionarea registrului de evidenţă a salariaţilor, la nivelul Inspecţiei Muncii a fost organizată o bază de date la nivel naţional, în care fiecare angajator are obligaţia să transmită, prin inspectoratul teritorial de muncă, registre de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Angajatorul poate transmite în mai multe feluri informaţiile către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul, on-line prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii, prin e-mail pe bază de semnătură electronică sau le poate depune la sediul inspectoratului teritorial de muncă.

“Cheltuielile necesare pentru realizarea aplicaţiei informatice şi pentru administrarea bazei de date precum şi pentru perfecţionarea ei au fost suportate din bugetul Inspecţiei Muncii, iar angajatorii beneficiază de aceste facilităţi cu titlu gratuit”, se mai arată în răspunsul către MEDIAFAX.

 
sursa: MEDIAFAX 

What Next?

Related Articles