Consiliul fiscal critică Strategia fiscală pe perioada 2011-2013 a Ministerului Finanţelor

În urma publicării Strategiei fiscale pe perioada 2011-2013 de către Ministerul Finanţelor, Consiliul fiscal a făcut primele evaluări legate de aceasta.

Concluzii ale evaluării:

– strategia omite să prezinte informaţii privind pierderile şi plăţile restante ale companiilor de stat, aşa cum cere legea responsabilităţii fiscale;

– angajamentul asumat în faţa FMI de constituire a unui tampon financiar care să asigure finanţarea deficitului bugetar şi plăţile scadente la datoria publică pe 4 luni încă nu a fost îndeplinit;

– strategia include proiecţii privind veniturile din TVA pe perioada 2011-2013 fără a menţiona cota standard luată în calcul. Guvernul s-a angajat faţă de FMI să o menţină la 24% în 2011 în pofida discuţiilor iniţiale privind posibile reduceri, însă nu se ştie ce se va întâmpla mai departe;

– ipotezele privind nivelul accizelor nu sunt prinse în strategie;

– Consiliul consideră că există “riscuri semnificative” şi la adresa prognozei veniturilor pentru 2011.

Criticile Consiliului fiscal privind strategia Finanţelor:

* Proiecţiile de creştere cu 5,9% a salariului mediu brut pe economie şi cu 0,5% a numărului total de salariaţi în 2011 (adică ar fi absorbiţi toţi disponibilizaţii de la stat) sunt “optimiste” în condiţiile unei reveniri economice incipiente.
* Prognoza veniturilor pentru 2011 este supusă unor “riscuri semnificative”, cu posibile consecinţe negative asupra veniturilor bugetului general consolidat pe tot orizontul de prognoză până în 2013.
* Creşterea cu 0,2% din PIB a veniturilor nefiscale în 2012 pentru corectarea deficitului nu este argumentată cu surse şi ca atare pare nerealistă.
* Strategia nu include informaţii mai detaliate privind fundamentarea traiectoriilor veniturilor bugetare.
* Nu este prezentat impactul fiscal al măsurilor discreţionare deja adoptate sau care urmează să fie adoptate şi alocarea pe an a acestuia.
* Nu este menţionată explicit ipoteza privind nivelul cotei standard de TVA folosită în proiecţia veniturilor bugetare (n.r.: pentru 2011 Guvernul s-a angajat faţă de FMI să menţină TVA standard la 24%).
* Nu este precizat calendarul alinierii accizelor la tutun de la 1 ianuarie 2011 la Directiva specifică a UE.
* Strategia nu face referire la măsuri concrete de îmbunătăţire a colectării taxelor, de extindere a bazei de impozitare, de eliminare a excepţiilor.
* Este tratată insuficient problema îmbunătăţirii eficienţei cheltuielilor publice.
* Nu există termene clare de realizare şi nici indicatori de performanţă privind atingerea obiectivelor de îmbunătăţire a administrării fiscale şi politica cheltuielilor bugetare.
* Nu sunt explicitate măsurile avute în vedere pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene.
* Nu sunt enunţate ipoteze privind numărul de salariaţi şi câştigul salarial mediu din sectorul public care fundamentează traiectoria cheltuielilor de personal.
* Nu există o listă realistă de priorităţi investiţionale publice, cu finanţare asigurată pe bază multianuală, indiferent de ciclul politic.
* Nu se acordă suficientă atenţie problemei arieratelor, nu este detaliată situaţia curentă şi nu există termene şi măsuri clare de eliminare a stocului de arierate.
* Nu există informaţii privind pierderile şi plăţile restante ale companiilor de stat.
* Nu sunt furnizate suficiente amănunte privind soluţii concrete pe care Ministerul Finanţelor le are în vedere pentru îmbunătăţirea în următorii ani a profilului de scadenţe al datoriei publice.
* Nu sunt abordate într-o manieră suficient de detaliată riscurile semnificative la adresa atingerii ţintelor de deficit bugetar până în 2013.

sursa: Ziarul Financiar

What Next?

Related Articles