Care sunt prevederile contractarii creditului “Prima casa”

Beneficiarii Programului “Prima casă” trebuie să dea de un avans de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei dacă acesta este mai mic sau egal cu 60.000 de euro.


Dacă preţul locuinţei este mai mare de 60.000 de euro, este necesar un avans de 3.000 de euro plus diferenţa dintre suma de 60.000 de euro şi preţul de achiziţie.

Durata maximă a unui credit contractat prin “Prima casă” este de 30 de ani.

Contractul de credit nu trebuie să conţină clauze care să permită modificarea unilaterală de către bancă a acestuia.

Beneficiarii Programului “Prima casă” trebuie să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, cu o valoare minimă egală cu trei rate de dobândă.

O altă condiţie este ca beneficiarii să achiziţioneze în cadrul Programului o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară şi “liberă de sarcini”.

Cei care beneficiază de programul “Prima casă” se mai obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii.

De la expirarea acestui termen (5 ani), în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească, de asemenea, condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului.

Băncile participante la program nu vor percepe comision de rambursare anticipată.

 

 

Sursa: NewsIn

What Next?

Related Articles