Care este procedura de contestare a alegerilor

Cererea de anulare a alegerilor se poate face de către partidele şi candidaţii care au participat la alegeri, în termen de cel mult trei zile de la închiderea votării. În cazul alegerilor din România, cererea de anulare a alegerilor trebuie depusă până în data de 8 decembrie (cel mai târziu).

Cererea trebuie, însă, să fie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază.

Curtea Constituţională poate dispune “anularea alegerilor, în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului”.

În acest caz, Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.

Soluţionarea cererii de către Curtea Constituţională se face până la data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului alegerilor.

După primirea dosarului de la Biroul Electoral Central şi soluţionarea cererilor de anulare a alegerilor pentru fraudă electorală, Curtea Constituţională urmează să valideze alegerile şi să publice rezultatul acestora în “Monitorul oficial”.

Actul de validare se întocmeşte în trei exemplare, dintre care unul rămâne la Curtea Constituţională, unul se prezintă parlamentului pentru depunerea jurământului, iar al treilea se înmânează candidatului ales.

 

Sursa:  RADOR

What Next?

Related Articles