Bugetul 2010 a fost aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2010 şi proiectul Legii Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010.

Cele două proiecte de lege vor fi transmise Parlamentului vineri, la ora 14.00, după ce ministerele vor finaliza fişele de investiţii.

Potrivit primului ministru, cele două bugete sunt fundamentate pe indicatorii macroeconomici negociaţi cu organismele internaţionale, cota unică a fost menţinută la 16 la sută, TVA la 19 la sută, inflaţia este prognozată la 3,7 la sută, iar creşterea economică avută în vedere este de 1,3 la sută din PIB.

Contribuţiile de asigurări sociale vor rămâne la nivelul din 2009, va fi menţinută neimpozitarea profitului reinvestit, iar pensia socială minimă va fi indexată cu rata inflaţiei.

Ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, a declarat că Bugetul general consolidat va permite stabilitatrea economică necesară României pentru a se putea finanţa în 2010.

Bugetul de stat a fost proiectat cu un deficit proiectat la 35,024 miliarde lei, pe fondul unor venituri bugetare anticipate la 66,654 miliarde lei şi al unor cheltuieli bugetare de 101,678 miliarde lei.

Veniturile din impozitul pe profit, venit şi pe câştigurile de capital sunt prevăzute la 17,317 miliarde lei, încasările din TVA la 35,548 miliarde lei, iar încasările din accize la 16,88 miliarde lei.

Din taxa pe valoarea adăugată (TVA) la bugetul de stat va fi cedată bugetelor locale suma de 16,6 miliarde lei, dintre care 533,1 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural şi 551,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene şi comunale.

Angajaţii instituţiilor publice care au solicitat în instanţă acordarea unor drepturi salariale şi au obţinut titluri executorii vor primi sumele solicitate începând cu 1 iulie 2010, conform proiectului de buget pentru 2010.

În bugetul Ministerului Finanţelor Publice sunt cuprinse, în suma globală, sumele reprezentând titluri executorii obţinute de personalul din instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral de la bugetul de stat, în baza OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze suma prevăzută în bugetele ordonatorilor principali de credite, la solicitarea acestora, începând cu data de 1 iulie 2010.

Proiectul de buget mai prevede că toate cheltuielile de personal din companiile de stat vor fi actualizate, anul viitor, cu indicele de inflaţie numai dacă operatorii economici au înregistrat profit în 2009, iar societăţile cu pierderi trebuie să limiteze cheltuielile cu personalul la nivelul anului 2009.

‘Pentru anul 2010, la operatorii economici cu capital sau patrimoniu majoritar/integral de stat sau local şi filialele acestora, care în anul 2009 au înregistrat profit, nivelul cheltuielilor cu personalul nu va depăşi nivelul anului precedent actualizat cu indicele de inflaţie, iar la cei care au înregistrat pierderi cheltuielile cu personalul nu vor depăşi nivelul anului precedent’, menţionează proiectul legii bugetului de stat pe 2010.

sursa: AGERPRES

What Next?

Related Articles