Ar putea fi adevărat: viitorul judeţului Cluj decis de cetăţeni!

Urmând modelul iniţiat de UE prin Strategia Europa 2020, Consiliul Judeţean Cluj şi-a propus ca strategia judeţului pentru perioada 2014-2020 să fie nu doar o agendă a administraţiei publice locale, ci şi a fiecărui cetăţean al judeţului. Prin urmare, punctul de plecare în elaborarea strategiei îl constituie o anchetă în rândul populaţiei din judeţ, o premieră în procesul de planificare a investiţiilor publice la nivel local.

Scopul anchetei este de a integra în noua strategie judeţeană nevoile reale şi opţiunile cetăţenilor judeţului cu privire la domeniile prioritare către care ar trebui dirijate investiţiile publice.

Chestionarul va avea peste 30 de întrebari, care vor acoperi toate domeniile vitale pentru dezvoltarea judeţului:
– infrastructură de transport şi utilităţi publice;
– protecţia mediului;
– turism şi identitate locală;
– agricultură şi dezvoltare rurală;
– sănătate şi servicii sociale;
– învăţământ;
– economie şi mediu de afaceri;
– dezvoltare teritorială;
– capacitate administrativă, etc.

Ancheta, de tip interviu faţa în faţă, se va derula în luna iunie, pe un eşantion de peste 500 de persoane, care să asigure acoperirea tuturor zonelor din judeţ, inclusiv a celor rurale, care se confruntă cu probleme specifice.

De altfel, această anchetă în rândul populaţiei nu este singura inovaţie propusă de noua strategie a judeţului: urmează o serie de sesiuni de instruire în domeniul planificării strategice şi de ateliere de lucru, urmate de evenimente de consultare publică, organizate în diferite zone din Cluj, astfel încât strategia să asigure o dezvoltare echilibrată a judeţului Cluj, adaptată la realităţile locale.

Toţi cei interesaţi pot afla mai multe detalii despre stadiul pregătirii strategiei pe site-ul proiectului – www.strategiacluj.ro

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020 (Cod SMIS 12836) este cofinanţată, în proporţie de 98%, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative”.

sursa: comunicat CJ Cluj

What Next?

Related Articles