Alegeri prezidentiale si Referendum pentru reformarea Parlamentului. Proceduri, reguli si sfaturi utile

Peste 18.350.000 de electori sunt asteptati, duminica 22 noiembrie, la urne, pentru a-l alege pe cel care va detine functia suprema în România în urmatorii cinci ani, precum si pentru a raspunde, prin DA sau NU celor doua întrebari privind oportunitatea unui Parlament unicameral si, respectiv, reducerea numarului de parlamentari la maximum 300.Candidaţi

În cursa prezidentiala au intrat în cursa 12 candidati dornici sa-si adjudece fotoliul prezidential. Acestia sunt:
- actualul sef al statului, Traian Basescu, candideaza pentru al doilea mandat, fiind sustinut de Partidul Democrat Liberal (PD-L);
- Mircea Geoana din partea Partidului Social Democrat (PSD);
- Crin Antonescu din partea Partidului National Liberal (PNL);
- Corneliu Vadim Tudor din partea Partidului România Mare (PRM);
- Kelemen Hunor din partea Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR);
- George Becali din partea Partidului Noua Generatie – Crestin Democrat (PNG-CD;
- Sorin Oprescu, primarul general al capitalei, independent;
- Eduard Manole, independent;
- Constantin Ninel Potîrca, presedintele Patronatelor Oamenilor de Afaceri de Etnie Roma, independent;
- Remus Cernea din partea Partidului Verde (PV);
- Ovidiu Iane din partea Partidului Ecologist Român (PER);
- Constantin Rotaru, reprezentantul Partidului Alianta Socialista.


Organizarea alegerilor 

Conform Constitutiei, presedintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Mandatul sefului statului este de 5 ani. Functia de presedinte al României poate fi îndeplinita doar pentru cel mult doua mandate, care pot fi si succesive.

Pentru alegerile din 22 noiembrie au fost organizate în total 21.706 sectii de votare, din care 21.412 sunt sectii de votare interne, numerotate prin ordin al prefectului. Dintre acestea, 18.053 sunt delimitate de primar si 3.359 sunt sectii speciale stabilite prin Hotarâre de Guvern. La acestea se adauga cele 294 de sectii de votare din strainatate, delimitate de MAE.

Au fost estimate a fi necesare 21.963.409 buletine de vot si 18.162.757 de timbre autocolante.

Votarea va începe la ora 7,00 si se va încheia la ora 21,00.

 


Cum votăm

Când se va prezenta la urne, alegatorul îsi va prezenta actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare. În cazul sectiilor de votare speciale sau organizate în strainatate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare îi va înmâna alegatorului, în vederea completarii, formularele declaratiilor pe propria raspundere privind faptul ca nu a mai votat si nu va mai vota la alta sectie de votare , nici pentru alegerea presedintelui, nici pentru referendum.Dupa verificarea actului de identitate si completarea declaratiilor pe propria raspundere, acolo unde este cazul, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau un membru desemnat de acesta va întreba alegatorul daca doreste sa-si exercite optiunea atât pentru alegerea presedintelui, cât si pentru referendum sau pentru unul dintre aceste scrutine.

Alegatorul care doreste sa-si exercite dreptul de vot la referendum va primi în mod obligatoriu ambele buletine corespunzatoare celor doua întrebari legate de reducerea numarului de parlamentari si de constituirea parlamentului unicameral.

În cazul în care alegatorul opteaza pentru participarea la un singur eveniment electoral si va semna, dupa caz, fie în rubrica destinata pentru exprimarea dreptului de vot la prezidentiale, fie în acea pentru exercitarea votului la referendum, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va bara, în prezenta electorului, cu o linie orizontala rubrica de semnatura ramasa neutilizata.

Alegatorii care si-au exercitat dreptul de vot la alegerile prezidentiale din 22 noiembrie si la referendumul national, pentru ambele evenimente electorale sau pentru unul singur dintre acestea, si carora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant sau, dupa caz, stampila cu mentiunea “votat” si data scrutinului nu-si mai pot exercita înca o data dreptul de vot în aceeasi zi.

Buletinele de vot continând cele doua probleme supuse referendumului vor fi tiparite în culori diferite, respectiv buletinul de vot numarul 1 , cu întrebarea “Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?”, în negru, iar buletinul numarul 2, cu întrebarea “Sunteti de acord cu reducerea numarului de parlamentari la maximum 300 de persoane?”, în albastru.

Introducerea buletinului de vot la referendum în alta urna decât cea special destinata nu atrage nulitatea acestuia.

Pentru prima data, la acest scrutin prezidential, stampilele de vot vor fi personalizate, fiind înscrise pe ele numarul sectiei de vot si judetul în care se voteaza.


Documente necesare:

Românii vor putea vota cu actul de identitate emis de statul român, respectiv carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, iar în cazul elevilor din institutiile militare carnetul de serviciu militar.Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de catre cetatenii români aflati în strainatate sau de cetatenii români domiciliati în strainatate.


Cine votează

Au dreptul sa voteze cetatenii români care au împlinit vârsta de 18 ani pâna în ziua alegerilor inclusiv. Nu pot vota debilii si alienatii mintal pusi sub interdictie si persoanele care în ziua alegerilor sunt condamnate prin hotarâre judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

În sectiile speciale pot vota doar cetatenii care nu se afla în localitatea de domiciliu în ziua alegerilor, dupa ce declara, pe propria raspundere, ca nu au mai votat si în alta parte, iar aceste locatii vor fi supravegheate de camere web sau camere video.

Alegatorul netransportabil din motive de invaliditate sau de boala poate sa voteze cu ajutorul urnei speciale, în anumite conditii.Persoanele în cauza trebuie sa întocmeasca, personal, o cerere scrisa, în acest sens, care va fi depusa la biroul electoral al sectiei de votare unde a fost arondat conform domiciliului, pâna cel mai târziu în preziua votarii. Solicitarea va fi însotita de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care sa rezulte ca este netransportabil. Totodata, bolnavul care doreste sa-si exercite dreptul de a alege prin intermediul urnei mobile, în ziua votarii, trebuie sa fie internat într-un spital aflat în raza teritoriala a sectiei de votare unde este arondat conform domiciliului. Si alegatorul bolnav imobilizat la locuinta sa poate vota cu urma mobila numai daca locul în care se afla este situat efectiv pe raza teritoriala a sectiei de votare unde este arondat.

Personalul medical si cel administrativ din spitale (maternitati, sanatorii, case de invalizi, centre de îngrijire, asistenta si recuperare a persoanelor adulte cu handicap, camine de batrâni) nu pot centraliza si/sau depune cereri de votare prin intermediul urnei speciale.

Alegatorul internat într-un spital situat în localitatea de domiciliu a acestuia, dar care nu se afla în raza teritoriala a sectiei de votare unde a fost arondat conform domiciliului, poate vota numai prin deplasare la sectia de votare unde este arondat, în aceasta situatie nefiind posibila deplasarea urnei speciale.De asemenea, bolnavul internat într-un spital situat în alta localitate decât cea de domiciliu poate vota numai prin deplasare la sectia de votare speciala, având în vedere ca sectiile speciale nu au urne mobile.

Si detinutii vor putea vota prin intermediul urnei speciale la alegerile prezidentiale, pe baza unui act de identitate. Cererile de votare cu urna speciala se fac în scris de persoanele în cauza si se depun la conducerea penitenciarelor cel mai târziu cu doua zile înaintea votarii.Cel mai târziu în preziua votarii, directorul penitenciarului asigura depunerea cererilor la biroul electoral al sectiei de votare în a carei raza teritoriala se afla penitenciarul sau locul de detinere respectiv. În ziua votarii, conducerea închisorii permite accesul echipei biroului electoral al sectiei de votare care se deplaseaza cu urna speciala si cu materialul necesar votarii, stampila cu mentiunea “votat”, buletine de vot si timbre autocolante, în spatiul anume amenajat, care trebuie sa beneficieze de dotari minime pentru asigurarea secretului votului.Persoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale, respectiv persoanele aflate în arest preventiv, pot vota numai în baza unui act de identitate, în acest sens, directorul închisorii eliberându-le, temporar, documentele aflate în dosarul individual.

 


Măsuri luate pentru evitarea fraudării

Sectiile de votare pentru alegerile din 22 noiembrie vor fi supravegheate de camere video, înregistarea urmând sa fie predata în plic sigilat de presedintele biroului electoral al fiecarei sectii. Astfel, la intrarea în sectiile de votare speciale, vor fi instalate camere web conectate la calculatoare cu posibilitate de stocare de imagini video pentru 14 ore.

Personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale judetene sau al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care asigura asistenta tehnica si operarea mijloacelor de înregistrare video si a computerelor la sectiile de votare speciale, are acces în localurile de vot numai în baza unui document scris eliberat de biroul electoral judetean la care este detasat.

Documentul trebuie sa contina datele personale, nume, prenume, CNP, denumirea actului de identitate, numarul si seria, domiciliul si numarul sectiei de votare speciale la care este repartizat.Personalul tehnic auxiliar poate stationa în localurile de vot numai pe durata necesara asigurarii asistentei tehnice si / sau operarii mijloacelor de înregistrare video si a computerelor din dotarea acestora.

Camerele video vor fi îndreptate spre interiorul localului de vot, astfel încât, sa poata surprinde si identifica cetatenii care îsi exercita dreptul la vot, în momentul în care introduc buletinele de vot în urne, cu respectarea prevederilor legale referitoare la secretul votului.

Biroul Electoral Central (BEC) a decis ca la primul tur al alegerilor prezidentiale, precum si la referendumul national din 22 noiembrie, birourile electorale ale sectiilor de votare vor utiliza o singura urna speciala pentru toate cele trei tipuri de buletine de vot. Dupa încheierea procesului de votare, urna de vot va fi desigilata, cele trei buletine de vot vor fi selectate, urmând a fi incluse în operatiunea de numarare a buletinelor de vot corespunzatoare celor doua evenimente electorale.

 


Votarea în străinătate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a decis suplimentarea sectiilor de votare din strainatate pentru alegerile prezidentiale în urma unei evaluari a misiunilor diplomatice ale României si a solicitarilor diasporei, urmând a functiona 294 locatii de acest gen, cu peste 100 mai multe decât la alegerile precedente, când au fost deschise 190 de sectii pentru românii din afara granitelor. Având în vedere numarul mai mare de sectii, în tarile în care vor fi foarte multe sectii de votare se va recurge si la spatii în afara misiunilor si consulatelor. Referitor la actele de identitate pe baza carora cetatenii români din strainatate vor putea vota, acestea sunt cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar si titlul de calatorie. Alegatorii care merg la sectiile de votare sunt înscrisi pe o lista, le sunt trecute toate datele personale, ei semnând pe lista respectiva. Ulterior, membrii Biroului Electoral verifica, pe baza actului de identitate, daca alegatorul este un cetatean român, daca documentul respectiv este valabil, implicit daca a mai votat la scrutinul respectiv. Votantul primeste stampila si buletinul de vot si îsi exprima optiunea electorala, iar la final, birourile sectiilor de votare trimit lista cu cetatenii care s-au înscris AEP.

Românii aflati în strainatate, fara acte de identitate valabile, si care doresc sa voteze pe 22 noiembrie trebuie sa se adreseze sectiilor consulare ale ambasadelor si consulatelor de cariera ale României pentru a obtine titluri de calatorie. MAE precizeaza ca titlurile de calatorie nu pot fi eliberate decât de sectiile consulare ale ambasadelor si consulatele de cariera ale României. Sursa citata subliniaza ca, în cadrul sectiilor de votare care se afla în alta locatie decât o misiune diplomatica sau un oficiu consular al României sau care se afla într-un consulat onorific, nu pot fi eliberate aceste titluri de calatorie

În Italia vor fi deschise 55 de sectii, în Spania – 38; în Republica Moldova – 13; în Franta – 9; în Germania – 5; în Ungaria – 4; în Rusia – 3; în Marea Britanie – 8; în Belgia – 4; Grecia – 6; Canada – 4; SUA- 28.

Cele 55 de sectii de votare din Italia vor functiona la Roma (5 sectii), Latina, Viterbo, Marcelina, Ladispoli, Terni, Pescara, Regio Calabria, Cosenza, Olbia-Sardegna, Ancona, Napoli, Bari, Catania, Milano, Piacenza, Asti, Lodi, Novara, Rimini, Livorno, Grosetto, Fermo, Torino, Genova, Treviso, Padova, Trento, Trieste, Bologna, Florenta, Brescia, Cuneo, Vicenza, Como, Bergamo, Varese, Sondrio, Lecco, Udine, Pordenone, Verona, Venetia, Alessandria, Arezzo, Perugia, Acilia, Fontenova, Guidonia, Ivrea si Sezze.

În Spania vor fi deschise câte doua sectii de votare la Madrid si Castellon de la Plana si câte o sectie la Bilbao, Ciudad Real, Roquetas De Mar, Almeria, Barcelona, Alcazar De San Juan, Santiago De Compostela, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Badajos, Girona, Cordoba, Granada, Huesca, Albacete, Zaragoza, Sevilla, Alcara De Henares, Coslada, Valencia, Torrejon De Ardoz, Las Palmas De Gran Canaria, Palma De Mallorca, Alicante, Taragona, Gijon, Lerida, Lepe, Getafe, Murcia, Malaga, Logrono si Burgos.

În SUA se va vota la Washington, Atlanta, Charlotte, Hollywood, Dallas, Houston, Norfolk, Niles, Minneapolis, Cleveland, Larose, New York, Philadelphia, Boston, Bridgeport, Los Angeles, Seattle, Portland, San Francisco, Sacramento, Orange County, Las Vegas, Phoenix, Chicago si Detroit.

În Republica Moldova vor fi deschise patru sectii de votare la Chisinau si câte o sectie la Orhei, Nisporeni, Ungheni, Balti, Cahul, Giurgiulesti, Anenii Noi, Causeni si Soroca.

Câte doua sectii de votare vor fi deschise în Africa de Sud, Arabia Saudita, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Chile, Elvetia, Emiratele Arabe Unite, Nigeria, Olanda, Serbia, Siria, Suedia, Vietnam, teatrele de operatiuni din Kosovo, iar câte o sectie de votare va fi deschisa în Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Columbia, Croatia, Cuba, Danemarca, Etiopia, Filipine, Finlanda, Georgia, India, Indonezia, Iordania, Irak, Iran, Irlanda, Japonia, Kazahstan, Kuweit, Liban, Libia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malaezia, Malta, Maroc, Mexic, Muntenegru, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Qatar, Coreea de Sud, Coreea de Nord, San Marino, Senegal, Singapore, Slovacia, Slovenia, Sri Lanka, Sudan, Thailanda, Tunisia, Turkmenistan, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe.

 


Ordinea candidaţilor pe buletinul de vot

Biroul Electoral Central a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinul de vot pentru alegerile prezidentiale:
1. Crin Antonescu, PNL;
2. Mircea Geoana (Alianta PSD+PC);
3. Kelemen Hunor (UDMR);
4. Traian Basescu (PD-L);
5. Sorin Oprescu – independent;
6. George Becali (PNG-CD);
7. Ovidiu Iane (Partidul Ecologist);
8. Eduard Manole – independent;
9. Corneliu Vadim Tudor (PRM);
10. Remus Cernea (Partidul Verde);
11. Constantin Potârca – independent;
12. Constantin Rotaru (Alianta Socialista).

 


Cum se va desfăşura procesul electoral

Procesul votarii se va încheia, duminica, la ora 21,00, însa, alegatorii care sunt în sala în acel moment sunt lasati sa îsi exercite dreptul de vot.

Dupa încheierea procedurilor de votare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare si sigileaza fanta urnelor, introduce stampilele cu mentiunea “VOTAT” într-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si procedeaza la procesul de numarare a voturilor.

BEC a stabilit ca îndoirea gresita a buletinelor de vot, precum si efectuarea de stersaturi sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora.Votul se considera valabil exprimat când în interiorul unui patrulater stampila “Votat” este aplicata de una sau de mai multe ori si exista pe buletinul de vot una sau mai multe stampile aplicate în afara celorlalte patrulatere, în interiorul unui patrulater stampila de vot este aplicata de una sau mai multe ori, iar în celelalte patrulatere sau oriunde pe buletinul de vot exista înscrieri facute indiferent de natura si continutul lor sau stampila de vot depaseste marginea patrulaterului, dar atinge aceasta margine.

Potrivit BEC, sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele care au alt model decât cel legal aprobat, sau pe care nu a fost aplicata stampila cu mentiunea “VOTAT”. Este nul si buletinul de vot la care stampila cu mentiunea “VOTAT” a fost aplicata în mai multe patrulatere sau în afara tuturor acestora. Buletinele de vot nule nu intra în calculul voturilor valabil exprimate.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare va sigila, la plecare, intrarea în localul de vot prin aplicarea stampilei de control pe o banda de hârtie.

Potrivit BEC, este interzisa parasirea localului de vot cu stampila de control sau cu stampile cu mentiunea “VOTAT”.Prin urmare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, anterior sigilarii sectiei de votare, va aplica stampila de control pe o banda de hârtie.

Stampila de control, precum si stampilele cu mentiunea “VOTAT” vor fi lasate în interiorul localului de vot, care va fi sigilat prin lipirea benzii de hârtie (având deja aplicata stampila de control) pe usa acestuia, astfel încât banda sa fie aplicata atât pe usa localului, cât si pe peretele/tocul sustinator al acesteia.Totodata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie sa aplice semnatura pe banda de hârtie având stampila de control, dupa lipirea acesteia pe usa localului de vot.De asemenea, ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de votare pot semna banda de hârtie având aplicata stampila de control.

 


Măsuri de pază

Peste 13.900 de jandarmi vor participa, la nivel national, la misiunile executate pe timpul campaniei electorale si alegerilor prezidentiale.Paza si protectia locurilor în care sunt organizate sectiile de votare repartizate în responsabilitatea Jandarmeriei, asigurarea masurilor specifice de ordine publica în zona sectiilor de votare, mentinerea ordinii publice cu ocazia derularii diverselor activitati sau actiuni organizate în cadrul campaniei electorale, asigurarea protectiei membrilor comisiilor de votare pe timpul centralizarii rezultatelor procesului electoral si, în special, pe timpul transportului proceselor-verbale încheiate si al buletinelor de vot reprezinta atributii ale Jandarmeriei Române pe durata campaniei electorale si alegerilor prezidentiale.

Totodata, ordinea publica la alegerile prezidentiale va fi asigurata de 62.600 de lucratori ai Ministerului Administratiei si Internelor. 46.100 politisti vor asigura paza sectiilor de votare, iar 16.500 vor asigura ordinea si linistea publica. Ministrul interimar al Administratiei si Internelor, Vasile Blaga, a anuntat ca a facut un apel la prefecti pentru a conclucra cu primarii pentru formarea unor echipe mixte si a subliniat ca în toate judetele ”cu risc” numarul politistilor va fi suplimentat.Comunicarea datelor

Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare cuprinse în esantionul reprezentativ la nivel judetean si national au obligatia de a transmite, în ziua votarii, date în structura si periodicitatea solicitate de catre Biroul Electoral Central privind numarul alegatorilor care au venit la urne, de la ora 7,00 pâna la ora de referinta pentru care se face raportarea.Orarul stabilit pentru transmiterea de date contine cinci ore de referinta a prezentei la vot, comune pentru cele doua evenimente ce se vor desfasura pe 22 noiembrie, si anume: 10,00, 13,00, 16,00, 19,00 si 21,00.

Pentru transmiterea datelor va fi utilizat telefonul mobil primit în dotare de la reprezentantii STS în teritoriu. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau persoana desemnata de catre acesta sa transmita informatiile are obligatia de a pastra telefonul deschis pe toata perioada desfasurarii procesului electoral.

BEC a mai decis ca, dupa închiderea votarii, presedintele, în prezenta membrilor biroului electoral al sectiei de votare, efectueaza operatiunile preliminare de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatelor. Acesta verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigileaza fanta urnelor de votare, introduce stampilele cu mentiunea “VOTAT” într-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si anuleaza buletinele de vot neîntrebuintate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii “ANULAT” si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.În cazul în care exista pachete intacte cu buletine de vot, mentiunea “ANULAT” se înscrie o singura data si se aplica o singura data stampila de control. Totodata, presedintele sectiei desigileaza urnele, una câte una, separa si numara cele trei tipuri de buletine de vot, deschide buletinele de vot pentru alegerea presedintelui României unul câte unul. La deschiderea fiecarui buletin, presedintele citeste cu voce tare numele si prenumele candidatului votat si arata buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise se grupeaza pe candidati, se numara si se leaga separat.

 


Alte proceduri

Presedintele biroului electoral va deschide si prezenta buletinele de vot, unul câte unul, pentru referendum, cu întrebarea nr. 1 (tiparite cu tus negru), le grupeaza pe cele doua optiuni, le numara si le leaga separat. La fel se va proceda si cu buletinele de vot cu întrebarea nr. 2 (tiparite cu tus albastru) pentru referendum.

Buletinele de vot nule nu intra în calculul voturilor valabil exprimate.

Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare speciale introduc într-un plic sigilat CD-urile sau DVD-urile continând înregistrarile video, pe care îl semneaza si aplica stampila de control a sectiei de votare.Plicul sigilat însoteste dosarul format din tabelele electorale utilizate pentru votare în cadrul sectiei de votare respective si declaratiile pe propria raspundere a alegatorilor.

Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate vor furniza zilnic rezultate partiale, distinct, pentru fiecare proces electoral, începând cu ora 9,00 din data de 23 noiembrie.

Potrivit graficului stabilit de BEC, orele la care informatiile vor fi disponibile si date publicitatii sunt 8.00, 11.00, 14.00, 17.00 si 20.00, rezultate valabile pentru orele 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 si 18.00. De asemenea, Biroul Electoral Central a decis ca mass-media va fi informata asupra prezentei la vot din 22 noiembrie la orele 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 si 22.30, date pentru orele 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 si 21.00.

Biroul OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa) pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului (ODIHR) a trimis în România, pentru alegerile prezidentiale din 22 noiembrie a.c., o misiune de observare formata din 25 de experti internationali, condusa de Vadim Jdanovici. Misiunea limitata de observare a alegerilor (LEOM) include 11 experti internationali provenind din noua tari membre ale OSCE, care îsi vor desfasura activitatea în Bucuresti, la care se adauga 14 observatori pe termen lung care vor fi trimisi în centre regionale din tara. Misiunea va evalua daca scrutinul din România este în conformitate cu obligatiile fata de OSCE si alte standarde internationale, precum si cu legislatia interna a României.

sursa: AGERPRES

What Next?

Related Articles