Acte normative cu aplicabilitate în domeniul social

Guvernul a adoptat în şedinţa din 19 ianuarie mai multe acte normative cu aplicabilitate în domeniul social, respectiv: Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi anexele acesteia, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

În ceea ce priveşte acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, ministrul Muncii a precizat că sprijinul financiar va fi acordat familiilor care încurajează participarea copiilor la actul educaţional. Normele metodologice adoptate conţin prevederi legate de modul şi gradul de participare la actul educaţional.

„Am propus şi s-a aprobat stimularea participării copiilor la actul educativ. Mesajul meu este foarte clar: trimite-ţi copiii la şcoală! Am prevăzut că orice venit de susţinere a familiei va fi corelat cu participarea copiilor la şcoală”, a declarat Ioan Botiş.

De asemenea, ministrul Muncii a precizat că în cazul în care copiii au sub nota 8 la purtare, alocaţia pentru susţinerea familiei nu va mai fi acordată pentru familiile în cauză, până la sfârşitul acelui an şcolar.

Venitul minim garantat va fi acordat acelor persoane care fac parte din categorii aflate în segmentul de excluziune socială, şi care fac muncă în folosul comunităţii. Ministrul Muncii a declarat că toate primăriile sunt obligate, conform actului normativ aprobat de Executiv, să elaboreze un plan de dezvoltare comunitară, iar în baza rapoartelor cu privire la îndeplinirea acestui plan de dezvoltare, se vor putea face decontările către persoanele care beneficiază de venit minim garantat.

Ministrul Muncii a subliniat că vor primi venitul minim garantat doar persoanele care prestează muncă în folosul comunităţii, lunar. De asemenea, ministrul a precizat că a fost modificată reglementarea care prevedea prezentarea cetăţenilor beneficiari de venit minim garantat o dată la trei luni la agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă; conform noii legislaţii, va fi nevoie să participe lunar la programele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

„Prioritatea mandatului meu e sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii a celor care sunt în excluziune socială. Stimulăm întoarcerea la locul de muncă”, a declarat ministrul Ioan Botiş.

Guvernul a adoptat şi normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

„Această ordonanţă de urgenţă propune o abordare de tip activ pentru acele mămici care doresc să se întoarcă la locul de muncă” a subliniat ministrul Muncii, Ioan Botiş, care a prezentat stimulentele acordate părinţilor.

Astfel, Ioan Botiş, a declarat că, în conformitate cu prevederile noii legislaţii, părinţii care se află în concediu de creştere a copilului pentru copii născuţi după 1 ianuarie 2011, şi care în timpul acestui concediu, au un al doilea copil, vor beneficia – până la finalul concediului de creştere acordat pentru primul copil – de un stimulent de 600 de lei, plătit lunar. La finalul concediului de maternitate acordat pentru primul copil, se va stabili indemnizaţia de creştere pentru cel de-al doilea copil, în funcţie de varianta pe care o va alege părintele.

De asemenea, noul act normativ garantează stabilitatea locului de muncă, prin prelungirea cu până la 6 luni a interdicţiei de concediere a persoanei revenite din concediul de 1 an pentru creşterea copilului, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

„Stimulăm, pentru viitor, creşterea natalităţii şi întoarcerea pe piaţa muncii a mamelor”, a concluzionat ministrul Muncii, Ioan Botiş.

Sursa: comunicat al guvernului României

What Next?

Related Articles

One Response to "Acte normative cu aplicabilitate în domeniul social"

  1. mega2005 says:

    Minciuna si hotie,….de la “dreptate si adevar”!!!